Zdroj: CzechTrade

Příliv zahraničních investic do Chile překonává roky před pandemií

Úroveň přímých zahraničních investic v Chile v roce 2022 dosáhla 17,1 miliardy dolarů. Je tak nejvyšší od roku 2015, většina investic je navíc kvalifikována jako dlouhodobá.

Vládní organizace Invest Chile pomocí různých instrumentů usnadňuje zahraničním investorům vstup na chilský trh. Zemi se podařilo přitáhnout nejvyšší hodnotu zahraničních investic po letech 2010 a 2015, tedy období ovlivněném především rozsáhlým přílivem financí do těžebního průmyslu.

Ilustrační fotografie

Nyní bylo 92 % z investovaných 17 miliard dolarů určeno na nové projekty či na rozšíření těch již existujících. Pouhých 8 % představuje půjčky dceřiným podnikům od mateřských společností. Celková výše investic je o 36 % vyšší, nežli činil průměr uplynulých pěti let.

Dle ministra hospodářství Nicolase Graua je 12% nárůst investic oproti předcházejícímu roku 2021 znakem, že investoři mají důvěru v chilskou ekonomiku a nebojí se v zemi investovat kapitál na delší časové období. Do Chile tak tyto projekty kromě likvidity přinášejí udržitelné technologie, inovace a vytvářejí nová pracovní místa.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Agentura Invest Chile jde vyhledávání investic naproti také v zahraničí na strategických trzích. Otevírá nové kanceláře v Německu, Francii, USA, Itálii, Kanadě a již dříve tak učinila v Japonsku. Potenciální investoři z těchto zemí vnímají Chile nejen jako regionálního lídra co se týče zelených technologií, inovací, obnovitelných zdrojů a udržitelnosti. Každá společnost, která by tak touto cestou chtěla přispět k rozvoji země, je v Chile vítána a bude jí poskytnuta veškerá podpora.

Rovněž naše zahraniční kancelář CzechTrade Chile je připravena aktivně pomoci českým podnikům, které mají zájem investovat na chilském trhu. Pomůžeme s vyhledáním vhodných kontaktů a poskytnutím potřebných informací.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.
Zdroj: Diario Financiero

• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí