Přiznání k dani z nemovitých věcí podejte do konce ledna

Pořídili jste si v loňském roce dům, byt či pozemek? Pak musíte do úterý 31. ledna odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Přiznat výše zmíněnou daň musejí majitelé nemovitosti, kteří ji nabyli v roce 2022. Nemusí jít ani o koupi, přiznání se týká i těch, již dostali dům či byt darem.

Natažené ruce drží maketu domu a klíče, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Pokud vlastníte nemovitou věc déle, musíte sice zaplatit, nicméně ostatním povinnostem se vyhnete. Na úhradu daně je letos čas do 31. května, respektive do 31. srpna (u zemědělců a chovatelů ryb).

Vysoká daň může být rozdělena do dvou splátek a druhou musíte uhradit do 30. listopadu. Daň z nemovitých věcí pro rok 2023 se platí do konce května, v případě roční daně nad 5 000 korun potom ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu,“ upřesňuje daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Zaplatit musejí všichni majitelé, přiznat daň nikoli

Placení daně se ani v roce 2022 nevyhne žádný vlastník nemovitosti. Zatímco přiznání musejí podávat na finanční úřad jen ti, kteří si pořídili nemovitost v loňském roce, daň platí všichni majitelé bytů, domů či pozemků bez výjimky. Do poloviny května 2023 by měl každý majitel objevit ve schránce složenku.

Přiznání nemusíte vyplňovat ani v případě, že se v obci změnil místní koeficient, z něhož se dávka vypočítává. Novou daň – v jiné výši než loni – vám automaticky vyměří finanční úřad. Ve velkých městech se letos koeficienty prakticky nemění, výjimkou jsou Uherské Hradiště a Tachov (snížení koeficientu) a částečně Plzeň, kde se na několika místech koeficient naopak zvýšil.

Vyhledávání koeficientů pro výpočet daně

V některých specifických případech jsou majitelé pozemků od placení daně zcela osvobozeni a neplatí pro ně ani povinnost odevzdávat přiznání. Podrobnosti najdete v paragrafu 4 zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí. Loni došlo v zákoně k určitým změnám. které se týkají pozemků, jež jsou spojené s ochranou krajiny či životního prostředí.

Přistavujete či bouráte? Daň přiznejte i vy

Přiznat daň musejí i ti, kteří v uplynulém roce svou nemovitost přestavěli, případně její část zbourali, nebo pokud došlo ke změně výměry jejich pozemku. Příkladem může být situace, kdy katastrální úřad sám změnil výměru (tzv. obnova katastrálního operátu).

Podrobnější informace k dani z nemovitých věcí

„Povinnost podat daňové přiznání jednoduše nemá poplatník, který jej podával v uplynulých letech a nedošlo v jeho případě k žádným změnám,“ shrnuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Ti, kteří v roce 2022 přišli o všechny své nemovité věci v příslušném kraji, doručí berňáku písemné oznámení. Pokud jim ještě nějaký dům, byt, nebytový prostor či pozemek po částečném prodeji majetku zbyl, podávají dílčí daňové přiznání.

Zajímavostí je koupě bytu v družstevním vlastnictví. Při koupi takového bytu v roce 2022 povinnost podat přiznání do konce ledna 2023 nevzniká. „U družstevních bytů totiž dochází k takzvanému převodu členských práv a v katastru nemovitostí je jako vlastník stále zapsané příslušné družstvo,“ dodává poradce Michal Dvořáček.

Drobné změny pro rok 2023

Po přihlášení do Daňové informační schránky plus na portálu Moje Daně můžete letos nově využít Ověření na katastr nemovitostí, a to kvůli kontrole, zda údaje ve vašem přiznání aktuálně odpovídají údajům v katastru nemovitostí. Ti, kteří ještě nedostávají platební informace od finanční správy e-mailem nebo do datové schránky, mohou stále zaplatit daň složenkou, jež jim tradičně v květnu přijde do schránky, ale už nikoli (jako do loňského roku) bezplatně. Při podání složenky uhradíte České poště poplatek kolem 50 korun.

Kde podat přiznání?

Přiznání logicky odevzdáváte v místě, kde dům, byt či jinou nemovitost vlastníte. Jinými slovy místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, „v jehož obvodu územní působnosti nemovitost leží“. Jde celkem o čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v Praze. Každý z nich má několik územních pracovišť.

Majitelé nemovitostí mohou DP podat osobně na berňáku, poslat poštou, či elektronicky (přes datovou schránku). Formulář přiznání k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu.

Seznam finančních úřadů dle jednotlivých krajů

„Mnohdy může dojít ke změně druhu pozemku, k přečíslování či slučování parcel, ke změně výměry dle digitalizace apod. Vlastníci nemovitých věcí a ostatní poplatníci daně by si tak měli ověřit stav zapsaný v KN a podat aktualizované přiznání k této dani v případě, že by měla tato změna vliv na její výši,“ sděluje daňová poradkyně KODAP Jana Melicharová.

Pokud máte místo trvalého pobytu nebo sídlo firmy v jiném regionu, než kde leží nemovitost, plníte své daňové povinnosti právě tam, kde bydlíte, nebo kde máte podnik.

Příklad

Pan Novotný žije trvale v Břevnově na Praze 6 a chalupu má na okraji Modřanské rokle – ve čtvrtém městském obvodu. Přiznání tedy odevzdá na územní pracoviště pro Prahu 6. Může jej osobně odnést na berňák, poslat poštou nebo elektronickou cestou přes datovou schránku.

Dávejte si pozor na zpoždění a pokuty

V případě, že poplatníci nedodrží termín a dokumenty neodevzdají včas, hrozí jim samozřejmě pokuta. Úředníci mohou být ze zákona shovívaví pouze týden, respektive pět pracovních dní. Sankce se vám tedy budou v roce 2023 počítat od 7. února.

Pokud nepodají daňové přiznání včas, zaplatí hříšníci 0,05 % vyměřené daně za každý den prodlení (za dva měsíce to budou jednotky procent). Pokuta se přitom vyšplhá maximálně na pět procent vyměřené daně či daňové ztráty a nikdo nesmí být potrestán sankcí vyšší než 300 tisíc korun. Pokud bude postih nižší než 200 korun, správce daně vám jej odpustí.

Pokutu 1000 korun (do předloňského roku 2000 Kč) mohou dostat ti, již mají aktivní datovou schránku, ale odevzdají DP v listinné podobě. V případě, že správce daně rozhodne, že jste mu nesplněním své povinnosti záměrně zkomplikoval práci, může vám napařit dokonce padesátitisícovou pokutu.

Od srpna 2017 platí, že majitele aktivních datovek nečeká postih automaticky. Chybujícího plátce vyzve berňák ke korekci, a pouze v případě, že svůj omyl nenapraví, potrestá jej následně. Připomínáme, že do konce letošního čtvrtletí budou mít povinně datové schránky všechny OSVČ.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme