Přiznání k dani z nemovitých věcí podejte letos do dubna

Povinnosti spojené s daní z nemovitých věcí případně silniční daní bývají mezi prvními, které musejí lidé v kalendářním roce splnit. Obvykle odevzdáváte přiznání finančnímu úřadu do konce ledna. Letos je to ale kvůli restrikcím spojeným s epidemií covid-19 jinak.

Pořídili jste si v loňském roce dům, byt či pozemek? Pak musíte odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Letos je lhůta posunuta do 1. dubna.

Ministerstvo financí přistoupilo k „prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí“ až do 1. dubna 2021. Odklad se týká i dalších odvodů státu včetně daně z příjmů fyzických a právnických osob.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu

Přiznat výše zmíněnou daň musejí majitelé bytů, domů či pozemků, kteří si nemovitost pořídili v roce 2020. Nemusí jít ani o koupi, přiznání se týká i těch, již dostali dům či byt darem. Pokud vlastníte nemovitou věc déle, musíte sice zaplatit (platí všichni bez výjimky), ale ostatním povinnostem se vyhnete. Na úhradu daně je letos čas do 1. června. Do poloviny května by měl každý majitel objevit ve schránce složenku.

Přiznání nemusíte vyplňovat ani v případě, že se v obci změnil místní koeficient, z něhož se dávka vypočítává. Novou daň – v jiné výši než v roce 2020 – vám automaticky vyměří finanční úřad.

Přistavujete či bouráte? Daň přiznejte i vy

Přiznat daň musejí i ti, kteří v uplynulém roce svou nemovitost přestavěli, případně její část zbourali, nebo pokud došlo ke změně výměry jejich pozemku. Příkladem může být situace, kdy katastrální úřad sám změnil výměru vašeho pozemku (tzv. obnova katastrálního operátu).

„Povinnost podat daňové přiznání jednoduše nemá poplatník, který jej podával v uplynulých letech a nedošlo v jeho případě k žádným změnám,“ shrnuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Ti, kteří v roce 2020 přišli o všechny své nemovité věci v příslušném kraji, doručí berňáku písemné oznámení. Pokud jim ještě nějaký dům, byt, nebytový prostor či pozemek po částečném prodeji majetku zbyl, podávají dílčí daňové přiznání.

Kde podat přiznání?

Přiznání logicky odevzdáváte v místě, kde dům či byt vlastníte. Jinými slovy místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, „v jehož obvodu územní působnosti nemovitost leží“. Jde celkem o čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v Praze. Každý z nich má několik územních pracovišť.

Majitelé nemovitostí mohou DP podat osobně na berňáku, poslat poštou, či elektronicky (přes datovou schránku).

Seznam finančních úřadů dle jednotlivých krajů

„Mnohdy může dojít ke změně druhu pozemku, k přečíslování či slučování parcel, ke změně výměry dle digitalizace, apod. Vlastníci nemovitých věcí a ostatní poplatníci daně by si tak měli ověřit stav zapsaný v KN a podat aktualizované přiznání k této dani v případě, že by měla tato změna vliv na její výši,“ sděluje daňová poradkyně KODAP Jana Melicharová.

Pokud máte místo trvalého pobytu nebo sídlo firmy v jiném regionu, než kde leží nemovitost, plníte své daňové povinnosti právě tam, kde bydlíte, nebo kde máte podnik.

Příklad: Pan Novák žije trvale ve Veleslavíně na Praze 6 a chalupu má na okraji Modřanské rokle – ve čtvrtém městském obvodu. Přiznání tedy odevzdá na územní pracoviště pro Prahu 6. Může jej osobně odnést na berňák, poslat poštou nebo elektronickou cestou přes datovou schránku.

Dávejte pozor na zpoždění a pokuty

V případě, že poplatníci nedodrží termín a dokumenty neodevzdají včas, hrozí jim samozřejmě pokuta. Úředníci mohou být ze zákona shovívaví pouze týden respektive pět pracovních dní. Pozor! Sankce za opožděné podání se sice bude počítat, pokud nestihnete dubnový termín, ale už od původní lhůty 1. února (respektive od šestého pracovního dne po ní).

Pokud nepodají daňové přiznání včas, zaplatí hříšníci 0,05 % vyměřené daně za každý den prodlení (za dva měsíce to budou jednotky procent). Pokuta se přitom vyšplhá maximálně na pět procent vyměřené daně či daňové ztráty a nikdo nesmí být potrestán sankcí vyšší než 300 tisíc korun. Pokud bude postih nižší než 200 korun, správce daně vám jej odpustí.

Dvoutisícovou pokutu mohou dostat ti, již mají aktivní datovou schránku, ale odevzdají DP v listinné podobě. V případě, že správce daně rozhodne, že jste mu nesplněním své povinnosti záměrně zkomplikoval práci, může vám napařit dokonce padesátitisícovou pokutu.

Od srpna 2017 platí, že majitele aktivních datovek nečeká postih automaticky. Chybujícího plátce vyzve berňák ke korekci, a pouze v případě, že svůj omyl nenapraví, potrestá jej následně.

Ti, kteří byli přímo postiženi v souvislosti s epidemií covid-19, mohou požádat stát o odklad až do poloviny srpna 2021.

Jakub Procházka
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika