Význam volné obchodní zóny v Šanghaji pro obnovu města po covid-19

Vláda v Šanghaji představila ambiciózní plán, jak revitalizovat svou ekonomiku po skončení epidemie covid-19.

Finanční a obchodní centrum Šanghaj v prvním čtvrtletí tohoto roku vypnula díky koronaviru značnou část své ekonomiky a její růst HDP za první kvartál poklesl v porovnání s minulým rokem o 6,7 %. Nyní se však již život v Šanghaji vrátil téměř k normálnímu stavu a municipalita představuje řadu opatření na obnovu ekonomické činnosti města. Ty zahrnují i plány na rozšíření Šanghaje jako finančního centra, prohlubování reforem v zóně volného obchodu (FTZ) a investice do nové infrastruktury.
V rámci těchto opatření přijala vláda v Šanghaji 19 politik v 5 hlavních kategoriích, které mají být uplatňovány v šanghajské zóně volného obchodu (Shanghai FTZ). Zaměřují se hlavně na zrychlení finanční reformy, snížení byrokracie a snížení energetických nákladů.

První kategorie těchto opatření podporuje další otevírání ekonomiky v Shanghai FZT pro zahraniční obchod a investice, zvláště pro:

 • Relevantní vládní agentury mohou rozšiřovat svou činnost v rozvojové zóně
 • Představení finanční reformy, inovací a další ekonomické rozvojové politiky
 • Podpora multinárodních korporací ke zřizování jejich regionálních ústředí a výzkumných a vývojových center 
 • Shanghai FTZ
 • Podpora financování na podporu zahraničních investic
 • Zlepšení kvality a usnadnění zahraničního obchodu

Druhá kategorie – příslušné vládní agentury dostanou více volnosti v prosazování reforem, které zahrnují:

 • Rozdělení pravomocí a zodpovědnosti mezi jednotlivé agentury
 • Propagace zjednodušení administrativních procesů
 • Flexibilita v nabídce investičních pobídek

Třetí kategorie – posílení rozvoje strategických odvětví jako např.:

 • Hi-tech inovace
 • Hi-tech výroba
 • Technologické služby
 • Zelené technologie
 • Výstavba špičkových vědeckých a technologických center

Čtvrtá kategorie – efektivní poskytování vládních služeb, jmenovitě efektivní politika pro užívání půdy, snížení energetických nákladů a poskytování speciálních služeb pro zahraniční high-end talenty.

Pátá kategorie – podpora spolupráce mezi Shanghai FTZ a mezinárodními partnery, stejně tak koordinace s ostatními rozvojovými iniciativami v regionu Delty Dlouhé Řeky.

Dále pak šanghajská vláda představila plány na rozšíření Shanghai FTZ o novou oblast Lingang New Area. V této nové oblasti vláda poskytne řadu investičních pobídek včetně dotací pro světově známé společnosti, snížení nájmů a podpůrná opatření pro mezinárodní talenty.
Vláda v Šanghaji rovněž na základě rozhodnutí centrální vlády vyhlásila akční plán pro výstavbu nové infrastruktury (2020 – 2022). Na rozdíl od tradiční infrastruktury jako jsou dálnice a mosty bude nová infrastruktura zahrnovat infrastrukturu potřebnou pro nové technologie jako např. 5G systémy, nabíjecí stanice pro elektrovozy a zelená energie.

Tento akční plán obsahuje 35 opatření pro výstavbu nové infrastruktury světové třídy v Šanghaji pro následující 3 roky a má tyto 4 hlavní cíle:

 • Výstavba vybavení a zařízení pro novou síť, které se budou odkazovat na technologii 5G a příslušnou infrastrukturu
 • Zřízení nových inovačních center zaměřených na oblasti jako polovodiče, umělou inteligenci a biomedicínu
 • Vytvoření nové platformy pro big data, kterou vláda využije pro oblast zdravotní péče a inovace
 • Vytvoření nového terminálu, který bude zahrnovat klasickou infrastrukturu jako např. dopravu, logistiku, nabíjecí stanice pro elektrovozy, chytré silnice, apod.

Zpracoval: kolektiv kanceláře CzechTrade v Šanghaji

Pravidelné novinky e-mailem