Proč investovat v Číně?

Čína nabízí obrovský potenciál růstu trhu, má kvalifikovanou pracovní sílu a bezkonkurenční infrastrukturu a investuje do svých kapacit jako výrobní základny pro průmyslová odvětví budoucnosti.

Investice v Číně není vždy jednoduchá, ale žádná jiná země to nenahradí. Společnosti, které teď ignorují trh, riskují, že zaostanou za svými konkurenty.

Ilustrační fotografie

Zahraniční investoři v Číně čelili v posledních letech mnoha výzvám. Od obchodní války s USA přes nepředvídatelné zásahy proti technologickému a vzdělávacímu sektoru až po narušení související s pandemií, podnikání v Číně představuje jedinečné překážky, které v mnoha jiných zemích nenajdete. Navzdory těmto výzvám zůstává Čína zásadním trhem pro mnoho mezinárodních podniků.

Čína je druhou největší ekonomikou světa, je základním výrobním a spotřebním trhem a je stále inovativnější ve svých obchodních modelech. Investice v Číně není vždy jednoduchá, ale žádná jiná země to nenahradí. Společnosti, které ignorují trh, riskují, že zaostanou za svými konkurenty. Zde se podíváme na tři důvody, proč by zahraniční společnosti včetně českých měly v roce 2022 pokračovat v investicích v Číně.

Čína je druhou nějvětší ekonomikou, větší než EU, a její růstový potenciál je obrovský

I když se tempo čínského hospodářského růstu po letech krkolomné expanze zpomaluje, velikost její ekonomiky převyšuje téměř všechny ostatní, ať už se vyvíjejí nebo rozvíjejí. Jednoduše řečeno, zahraniční společnosti si nemohou dovolit ignorovat druhou největší světovou ekonomiku.

V roce 2021 vzrostl čínský HDP o 8,1 procenta na 18 bilionů dolarů. S tímto růstem překonala čínská ekonomika ekonomiku celé 27 zemí Evropské unie, která činila 15,73 bilionu dolarů. S populací 1,4 miliardy činil HDP Číny na hlavu vloni 12 551 dolarů, což je šestkrát méně než v USA. I když není zaručeno, že Čína nakonec dosáhne HDP na obyvatele na stejné úrovni jako USA, rozdíl ukazuje, že stále existuje značný prostor pro další růst ekonomické aktivity a bohatství domácností, než se ustálí v bodě nasycení.

Britské poradenské centrum pro ekonomický a obchodní výzkum (CEBR) předpokládá, že čínská ekonomika bude do roku 2025 nadále růst tempem 5,7 procenta ročně a poté 4,7 procenta do roku 2030, kdy předstihne USA a stane se největší světovou ekonomikou. Přestože jsou tyto míry růstu pomalejší než v minulosti, pocházejí z vyšší základny a odrážejí přechod Číny směrem k zemi s vysokými příjmy.

Ilustrační fotografie

Zlepšující se kvalita pracovníků i infrastruktury

Čína nadále nabízí jedinečné a nenahraditelné prostředí pro výrobu se svým rozsáhlým počtem pracovníků, vysoce kvalitní infrastrukturou a dalšími výhodami. I když mzdové náklady v Číně stále rostou, tyto náklady jsou často kompenzovány faktory, jako je vysoká produktivita pracovníků, spolehlivá logistika a snadné získávání zdrojů v zemi.

Například v roce 2020 byly průměrné hodinové náklady na pracovní sílu ve výrobním sektoru 6,50 dolaru v Číně ve srovnání s 4,82 dolaru v Mexiku a 2,99 dolaru ve Vietnamu, což jsou dvě oblíbené alternativy výroby. Zaměstnanci v čínském výrobním sektoru bývají zkušenější, vzdělanější a mají lepší zdroje než v konkurenčních zemích, což z Číny často dělá nákladově efektivnější volbu i přes mírně vyšší mzdy.

Rozsah čínského fondu pracovních sil znamená, že lidské zdroje země jsou vysoce přizpůsobivé obchodním potřebám, protože společnosti mohou nalézt pracovníky a technické specialisty se zkušenostmi v široké škále oborů.

Kromě toho se čínský trh práce stává přínosem nejen pro svou velikost a nákladovou efektivitu, ale také pro kvalitu vzdělávání. Například žebříček Times Higher Education World University Rankings měl v roce 2022 ve svém žebříčku 200 nejlepších 10 čínských univerzit – nejvíce v historii – včetně dvou v první 20.

Celkově byla Čína čtvrtou nejvíce zastoupenou zemí v kompletním žebříčku s 97 univerzitami, pouze za USA, Japonskem a Spojeným královstvím. Zlepšující se kvalita čínských univerzit je odrazem nové generace čínských pracovníků, která je vzdělanější a konkurenceschopnější než předchozí.

Inovace a rozvíjející se průmyslová odvětví

Čínské podniky, dříve známé jako ekonomika plná napodobenin a padělků, postupují na špici inovací a experimentálních obchodních modelů. Zahraniční společnosti, které nevěnují pozornost Číně, nepřijdou jen o trh, ale také o stále dynamičtější inovace země, které začínají ovlivňovat trendy po celém světě.

Výdaje Číny na výzkum a vývoj odpovídají přibližně 2,5 procentům HDP, což je mnohem více než v jiných zemích na podobné úrovni rozvoje. Tyto výdaje přispěly k růstu v inovativních oblastech, jako je e-commerce, fintech a umělá inteligence, které jsou konkurenceschopné nebo dokonce lepší než ve vyspělých ekonomikách.

Jednou z jedinečných výhod pro inovace založené na datech v Číně je velikost její populace využívající internet. Čína má téměř miliardu uživatelů internetu, což je více než USA a EU dohromady. Neuvěřitelných 800 milionů Číňanů používá denně mobilní platby – více než osmkrát více než v USA – což vede k přednímu světovému odvětví fintech.

Technologické ambice Číny se již neomezují jen na domácí trh. Například TikTok, který vlastní čínská společnost Bytedance, má nyní miliardu uživatelů měsíčně. Díky tomu je šestou nejpoužívanější platformou sociálních médií na světě, daleko před zavedenějšími platformami, jako je Snapchat (557 milionů), Pinterest (444 milionů) a Twitter (436 milionů). Jak ukazuje případ TikTok, trendy, které začaly v Číně, začínají ovlivňovat trendy po celém světě.

Investování v Číně vybízí mezinárodní i české společnosti k tomu, aby kromě přístupu na obrovský trh, získávaly zkušenosti s inovativními produkty, které je mohou učinit inovativnějšími a konkurenceschopnějšími v jejich domovských zemích.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj). Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí