Produkce bavlny se v Brazílii zvýší až o 19 %

Přibližně 84 % domácí produkce se může pyšnit kolkem udržitelné bavlny. Kvalita brazilské bavlny láká i zahraniční trh, především Asii.

Produkce bavlny by na konci roku měla dosáhnout růstu mezi 13 až 19 % a dosáhnout tak tempa před pandemií. Pokud země dosáhne odhadovaných obratů, stane se čtvrtým největším producentem bavlny a druhým největším exportérem. 

Ilustrační fotografie

Při sklizni vysazené v roce 2019 byly vyrobeno tři miliony tun bavlny, v roce 2017 pak 1,5 milionu. Pro rok 2022 se produkce odhaduje mezi 2,6 a 2,8 milionu tun. K získání kolku udržitelné bavlny je zapotřebí splnit celkem 178 požadavků, ať už co se kvality samotné bavlny týče, zaopatření pracovního práva či splnění pravidel vůči životnímu prostředí. V Brazílii ho vlastní 84 % celkové produkce. 

Pěstování bavlny je sice náročnější a dražší než pěstování sóji, ve výsledku je ale výnosnější. Zisk z jednoho hektaru bavlny odpovídá přibližně čtyřem hektarům sóji.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie. 
Zdroj: exame.com

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí