Produkce lokomotiv a vagónů v Brazílii se zvyšuje

Průmysl zaměřený na produkci lokomotiv, vagónů a vybavení pro železniční dopravu, zejména tu nákladní, zažívá v posledních měsících rapidní růst.

Po období nižších dodávek a propuštění více než čtyř tisíc zaměstnanců za poslední čtyři roky, producenti začínají opět zvyšovat výrobu. V minulém roce bylo dodáno 29 lokomotiv a 1672 vagónů pro nákladní dopravu. V tomto roce, na základě uzavřených kontraktů, by se mělo množství dodaných lokomotiv dostat na číslo 69 a u vagónů na 2500 kusů.

Prodloužení koncesí u dopravce Malha Paulista, či u železničních tratí u největší společnosti Vale, spojující státy Minas Gerais, kde se nacházejí hlavní doly v Brazílii, se státem Espírito Santo a jeho přístavem u města Vitoria, pomohlo k navýšení objednávek lokomotiv a vagónů u jednotlivých výrobců. Obnova a modernizace některých tratí také přispěje k rychlejšímu růstu segmentu.

I přes zvýšení poptávky dosáhnou výrobci pouze na 75 až 80 % své kapacity. V posledních letech měla na snížení výroby vliv nejen krize trvající od roku 2015, ale také pandemie koronaviru v minulém roce, která negativně ovlivnila hlavně osobní dopravu. Provoz byl utlumen a část kapacity producentů zastavena, neboť města a regiony neschvalovaly nové projekty znamenající modernizaci nebo rozšiřování železniční sítě zajišťující přepravu osob.

Nákladní doprava však pomůže k opětovnému přijetí alespoň části dříve propuštěných zaměstnanců a tak i ke snížení nezaměstnanosti v lokalitách, kde se výrobci nacházejí.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie. 
Zdroj: valor.globo.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí