Produkce motocyklů v Brazílii v březnu výrazně vzrostla

Výroba motocyklů byla vyšší, než tomu bývalo před začátkem pandemie coronaviru Uvedla to ve svém měsíčním věstníku Asociace výrobců motocyklů, dvoustopých vozidel a jízdních kol (Abraciclo).

V porovnání březnů let 2020 a 2021, byla produkce v tomto roce o 22,1 % vyšší a dosáhla 125,5 tisíce jednotek. Před pandemií se v průměru vyrábělo 100 jednotek motocyklů. V porovnání s únorem tohoto roku byl růst dokonce 116,4 %, ale to bylo zapříčiněno hlavně umístěním hlavních výrobců sektoru v amazonském městě Manaus a omezením výroby ve fabrikách v měsících lednu a únoru.

Lokalizace a omezení výroby v prvních dvou měsících tak mělo hlavní dopad na propad produkce v prvním trimestru tohoto roku v porovnání s prvními třemi měsíci roku 2020. Vyrobeno bylo 237,2 tisíc jednotek, což znamenalo propad o 20,3 %.

V porovnání s minulým rokem však výrazně stoupl export. Celkem bylo vyvezeno 13 165 motocyklů, což byl v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2020 růst o 92,9 %. Jen v březnu to bylo 6.355 jednotek, což oproti minulému březnu znamenalo zvýšení o 132,1 %.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroje: valor.globo.com, abraciclo.com.br
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí