Program FRANCE RELANCE: 100 mld. EUR na obnovu francouzské ekonomiky

Francie představila konkrétní dvouletý investiční plán na obnovu svého hospodářství, tzv. FRANCE RELANCE. Investiční výdaje budou financovány částečně z fondů EU a částečně z rozpočtu. Celkem 100 mld. EUR má směřovat především do ekologické transformace ekonomiky, zvýšení konkurenceschopnosti francouzských firem a sociálního zabezpečení.

Tento plán má, kromě nápravy důsledků koronavirové krize, přispět také k dalšímu budoucímu rozvoji francouzského hospodářství. Cílem je dosáhnout v roce 2022 předkrizové úrovně hospodářské aktivity a začít opět snižovat nezaměstnanost, která by se v letošním roce měla navýšit o zhruba 800 tisíc osob. Již v roce 2021 by tak měl plán pomoci vytvořit 160 tis. nových pracovních míst.

Tato enromní finanční vládní podpora bude ze 40 % financována z příspěvku EU a zbytek ze státního rozpočtu roku 2021 a 2022. Dle předběžného odhadu se tak poměr veřejného dluhu k HDP bude v důsledku tohoto plánu držet nad hranicí 120 % až do roku 2025, když dřívější předpovědi naznačovaly pokles tohoto ukazatele na 117,5 % již v roce 2021.

Plán FRANCE RELANCE je tedy střednědobým investičním plánem, a to v následujících oblastech:

  • Celkem 30 mld. na tzv. ekologickou transformaci hospodářství. Z této sumy půjde 11 mld. na rozvoj bezemisní automobilové a nákladní železniční dopravy, na cyklistické stezky a stanoviště a na hromadnou dopravu.
  • 9 mld. bude směřováno na energetickou transformaci firem, z toho 2 mld. na rozvoj využití „zeleného“ vodíku.
  • 7 mld. bude investováno do energetické modernizace budov, z toho 2 mld. na soukromé budovy.
  • 1,2 mld. podpoří udržitelnější zemědělskou výrobu zdravějších potravin. 0,3 mld. půjde na rozvoj vodovodní a kanalizační sítě hlavně v zámořských územích.
  • Celkem 34 mld. na tzv. rozvoj konkurenceschopnosti podniků. Z této sumy představuje 20 mld. nižší zdanění výroby 50 % snížením odvodů DPH a pozemkové daně.
  • 11 mld. bude směřováno na inovace, z toho 385 mil. na rozvoj IT u nejmenších a středních firem. Zbylé 3 mld. představují státní záruky na konsolidační bankovní půjčky.
  • Celkem 36 mld. na sociální a teritoriální soudržnost. Z toho například 6,6 mld. na podpory v dlouhodobé částečné zaměstnanosti, 6,5 mld. na podporu zaměstnanosti mladých do 26 let.
  • 6 mld. na podporu nemocničních investic .
  • 5,2 mld. na podporu investic místních samospráv.

Zdroj: BFM News
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Francie