Program SIGMA na podporu komercializace VaVaI byl vyhlášen

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž v programu Sigma, zaměřenou na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.) a podporu růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.

Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru.

Ilustrační fotografie

Cílem návrhu projektu je zjištění a potvrzení hypotézy z hlediska zájmů potencionálních uživatelů o inovaci a připravenost uplatnění produktu, technologie, či služby na trhu/trzích. Zvýšený důraz je kladen na přelomový charakter řešení a zkušenosti či schopnosti klíčových osob řešitelského týmu. Uplatnitelnost produktu či služby by měla být nejen v českém prostředí, ale měla by být konkurenceschopná i na mezinárodním trhu. 

Od uchazeče se očekává, že při předložení návrhu projektu bude mít úroveň připravenosti technologie (TRL) minimálně na stupnici 4. V průběhu řešení projektu se očekává posun v aplikaci minimálně na úroveň TRL 6 až 7. 

Výstupem projektu bude studie proveditelnosti v anglickém jazyce.

Hlavní uchazeč musí být malý nebo střední podnik, který řeší projekt samostatně (bez dalších účastníků).

Ilustrační fotografie

Financování:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 780 000 Kč
  • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %

TA ČR podpoří pouze návrhy projektů, jejichž obsah nebo jejich část dosud nebyly a v současnosti nejsou řešeny v rámci jiného vlastního projektu. Dvojí financování není povoleno.

Podpořeným projektům v této veřejné soutěži budou poskytnuty podpůrné služby v podobě mezinárodního expertního koučinku. TA ČR spolupracuje se zástupci sítě Entreprise Europe Network, kterým může být (na základě souhlasu příjemce) nasdílen návrh projektu za účelem výběru vhodného kouče.

Deadline pro předkládání návrhů projektů je 17. května.

Více informací naleznete na webu TA ČR

TA ČR zveřejnil informační prezentaci, která shrne podmínky veřejné soutěže.

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj
• Teritorium: Česká republika