Projekt Make in India láká do země další investory

Indická ekonomika patří v podílu na globálním hrubém domácím produktu mezi deset největších ekonomik na světě. Motorem růstu není na rozdíl od jiných zemí export, ale rostoucí domácí spotřeba na trhu, který čítá více než miliardu spotřebitelů.Podle údajů Světové banky bude i v roce 2019 růst HDP přesahovat sedm procent, a Indie by si tak měla udržet status nejrychleji rostoucí velké ekonomiky. Vláda země směřuje stále více k podpoře přímých zahraničních investic. To dokládá prohlubující se spolupráce s Evropskou unií a v neposlední řadě také zvyšující se zastoupení českých firem na indickém trhu.

Na příznivém ekonomickém vývoji Indie se nepodílí pouze velikost trhu, ale i geografická poloha, nízké náklady na výrobu a dostupnost pracovní síly. Tyto faktory společně s celní ochranou trhu a cílem vlády zvýšit podíl průmyslové výroby ze stávajících 17 na 25 procent stály v roce 2014 u zrodu klíčové iniciativy s názvem Make in India. Ta podporuje příliv zahraničních investic, které nejčastěji přicházejí ze Spojených států amerických, Velké Británie, Německa, Japonska či Francie. Největší počet projektů zahraničních investorů pak směřuje na základě statistik z let 2003 až 2018 do odvětví informačních a komunikačních technologií, technologií pro průmyslovou výrobu, strategických a finančních služeb a výroby komponentů pro automobilový průmysl.

Evropská unie je pro Indii jedním z největších ekonomických partnerů. Podíl investic členů EU dosahuje čtvrtiny z celkového objemu investičních projektů, a řadí je tak na pozici druhého nejvýznamnějšího investora v Indii. Stejně důležitou úlohu hraje i vzájemná obchodní výměna, v níž se státy EU podílejí na indickém vývozu 18 procenty a na dovozu 12 procenty.

Vztahy obou partnerů se opírají o politický dialog, jehož vrcholem jsou summity EU-Indie, kde se projednávají klíčové dokumenty týkající se vzájemného obchodu a investic. EU má v Indii nejen stálé zastoupení, ale v roce 2017 bylo v hlavním městě Dillí otevřeno i regionální zastoupení Evropské investiční banky. Ta financuje projekty v oblastech rozvoje energetiky z obnovitelných zdrojů, ochrany klimatu, vodohospodářství nebo dopravy.

Top 10 zemí v objemu investic do Indie

Země původ investicPočet projektůPočet společnostíVytvořená pracovní místa

Celková výše investic
(mil. EUR)

USA4 2532 2821 225 554141 671
Velká Británie1 213674297 64766 659
Německo1 112534283 27842 844
Japonsko1 055515329 83549 923
Francie559281153 48724 768
SAE439169138 16028 837
Čína348217171 40036 707
Švýcarsko33817276 77710 824
Singapur278146118 89124 081
Itálie24615953 8827 539
Ostatní2 7271 593759 893152 440
Celkem12 5686 6883 608 804586 293

Zdroj: fDi Intelligence od The Financial Times Ltd., 2019

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Kristýna Turečková, specialista komunikace CzechInvest.
Rubrika časopisu na euro.cz

Pravidelné novinky e-mailem