Projekty obnovitelných zdrojů energie v Kolumbii pokračují pandemii navzdory

Pandemie nezastavila vývoj projektů pro generování větrné a solární energie.

Pandemie covid-19 zpomalila těžební a ropný průmysl země, ale nezastavila vývoj budoucích solárních a větrných projektů na výrobu energie. Iniciativy, které budou jako první obnovitelné zdroje energie v historii Kolumbie dodávat elektřinu, již mají prakticky zaručeno připojení do páteřního energetického systému země a to mezi  rokem 2022 a 2023. Klíčovou roli v tomto rozhodnutí sehrál Národní úřad pro těžbu a energetiku (UPME), který vytvořil spojení pro každý z 20 projektů obnovitelných zdrojů energie jak do národní tak i regionální přenosové sítě. Těchto dvacet projektů vzešlo z několika energetických aukcích v loňském roce, kde se jednotlivé iniciativy zavázaly v dlouhodobém horizontu plnit dodávky energie do centrální přenosové sítě.
Kolumbie tímto dostává svým slibům zvětšit konkurenceschopnost energetické matice země, která je závislá na konvenčních způsobech získávání energie. Mezi další cíle země patří podpora čistých zdrojů a zmírnění dopadů na životní prostředí.
Náměstek ministra energetiky Diego Mesa také zdůraznil, že mezi národní priority patří zvýšit instalovanou kapacitu tohoto typu energie ze současných 50 megawattů (což pokryje spotřebu města jako je např. Ibaqué), na nejméně 1.500 Mw, což odpovídá společné spotřebě měst Cali a Medellín.
Zmíněných 20 projektů budou mít celkovou instalovanou kapacitu 2.271 Mw. Půlka z nich připadá na vybudování větrných elektráren a zbytek na solární parky. První skupina slibuje mít dohromady instalovanou kapacitu 1.765 Mw a nacházet se bude v departamentu La Guajira. Ta druhá, solární elektrárny, se realizuje v departamentech Córdoba, Cesar, Tolima, Valle del Cauca, Casanare a Meta. Jejich instalovaná kapacita dosáhne 506 Mw.
Krok, který nyní následuje pro všechny zmíněné projekty, je získání environmentální licence od Národní agentury ANLA.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: www.portafolio.co

Pravidelné novinky e-mailem