Prosperující zemědělsko-potravinářský trh Egypta


  • Země: EG – Egypt
  • Datum zveřejnění: 16.05.2019

Reprezentuje zhruba 11,5 % HDP. Výroba potravin avšak nepokryje domácí poptávku. Země je tak závislá na dovozu. Díky vzrůstajícímu počtu obyvatelstva se zvyšuje spotřeba a domácí produkce je limitovaná díky omezeným vodním zdrojům a orné půdě.
V Egyptě existuje více než 7 000 potravinářsko-zpracovatelských a výrobních firem generující tržby ve výši 22,2 miliard USD. Tento údaj je jen za rok 2018. Očekává se, že maloobchodní prodej potravin se zvýší do roku 2020 na 98 miliard USD.
Egyptské restaurace, hotely a maloobchodní prodejny potravin zažily v roce 2018 velké oživení, díky zvýšenému turistickému ruchu. Předpovědi v tomto směru hovoří o nárůstu 15-20 % do roku 2021.
Egypt vyváží přes 2,8 miliard USD upravených a vyrobených potravin hlavně do zemí Blízkého východu. Existuje 339 miliónů spotřebitelů v okolních zemích do 500 km od hranic.
Střednědobý plán udržitelného rozvoje Egypta na období 2018-2022 počítá s investicemi do zemědělství ve výši 217 miliard EGP. Investice budou pokrývat expanzi v oblasti získávání nové zemědělské půdy a nákupu zemědělské mechanizace. Egyptský meziroční export zemědělských výrobků vzrostl o 13 % za období září 2017 až duben 2018.

Zdroj: Egyptské ministerstvo plánování.
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře

 

Souborové přílohy