Průměrné hodinové mzdové náklady v Litvě patřily v roce 2018 k nejnižším v EU

Průměrné hodinové mzdové náklady v Litvě patřily v roce 2018 mezi nejnižší v Evropské unii, jak ukazují data Eurostatu.

Průměrné hodinové mzdové náklady ve společnostech s 10 nebo více zaměstnanci, vyjma zemědělství a veřejné správy, činily 9 eur v roce 2018, zvýšily se o 10,4 % z nákladů 8,1 eur v roce 2017.
V loňském roce byly nižší hodinové náklady zaznamenány pouze v Rumunsku (6,9 eur) a Bulharsku (5,4 eur). Hodinové mzdové náklady v Lotyšsku byly 9,3 eur a v Estonsku 12,4 eur.
V Litvě jsou průměrné hodinové mzdové náklady v průmyslu a výrobě 8,8 eur a ve službách 9,5 eur.
Nejvyšší hodinové mzdové náklady byly v loňském roce zaznamenány v Dánsku (43,5 eur), v Lucembursku (40,6 eur) a v Belgii (39,7 eur).

Zdroj: DELFI EN, 11.4.2019
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga.

Pravidelné novinky e-mailem