Průmyslová produkce v Brazílii trpí nedostatkem surovin

I přes mírné zlepšení oproti poslednímu čtvrtletí minulého roku, produkce v oblastech jako výroba automobilů, zpracování kovů a výroba plastů, je aktuálně omezena nedostatkem základních surovin.

Podle průzkumu z ledna tohoto roku, který provedl Brazilský Institut Ekonomie (zkratka Ibre/FBV), až 48,1 % průmyslové produkce cítí určitá omezení. Problém se vyskytl už na začátku druhé poloviny roku 2020, situace se pak postupně zlepšovala, ale stále není znormalizována.

Nejčastěji citovaným problémem byl nedostatek vstupních zdrojů. V listopadu toto omezení bylo uváděno ve 14 z 18 segmentů, v lednu pak v průzkumu bylo zaznamenáno zlepšení na 8 segmentů. Dalším problémem byl pokles odbytu.

Většina firem začátkem roku upravovala své prognózy, neboť při jejich tvorbě v posledním čtvrtletí bylo počítáno s poklesem případů nemoci covid-19. Nový nárůst případů v prosinci a lednu a také celosvětový vývoj pak zapříčinil úpravy produkce v závislosti na odhadované snížené poptávce v této jihoamerické zemi.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: 
valor.globo.com
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí