První guatemalská společnost získala certifikaci udržitelnosti

Mixto Listo je přední guatemalská společnost a lídr v betonářském průmyslu, která se zavázala k péči o životní prostředí a odpovědnému využívání zdrojů. S cílem vytvořit hmatatelnou hodnotu pro klienty, ukázat vedení na trhu a přispět ke strategickým cílům podnikání, získala společnost Mixto Listo environmentálně odpovědné certifikace v betonářském průmyslu Radou pro udržitelný rozvoj v betonu (CSC) v pěti svých závodech.

Systém certifikace CSC vyvinutý pro odvětví průmyslu cementu, kameniva a betonu uznává ty betonové výrobky, které se ukázaly jako udržitelná volba pro stavební průmysl. Certifikace je platná po dobu tří let a poté dochází ke každoročnímu ověřování.

Certifikace bere v potaz různé aspekty: soulad s právními předpisy, prevence korupce, sledovatelnost surovin, nákupní politika, hodnocení dodavatelů, odpovědné dodávky, systém řízení životního prostředí a kvality, využívání vody a kvalitu vypouštěné vody, přístup k lékařské péči, dopravní politika, rizika a bezpečnost výrobků.

Guatemala se stala jednou z mála zemí v Latinské Americe s certifikátem tohoto rozsahu, který jí umožní konkurovat výrobkům světové třídy.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko. 
Zdroj: El Economista
• Teritorium: Amerika | Guatemala | Mexiko | Zahraničí