Queensland bude mít první vodíkový palivový článek

V rámci pilotního projektu společnosti Northern Oil bude vybudován první vodíkový palivový článek svého druhu v Queenslandu.

Velké investice do obnovitelné energie, i tak by se dal popsat současný energetický koncept Austrálie. V Queenslandu pak kromě vody, slunce a větru bude energii nově generovat také vodíkový článek.
V rámci zmíněného projektu bude docházet k využití odpadních plynů k výrobě vodíku. Jedná se o novou technologii – v rafinérii dojde k zachycení a následnému zpracovávání plynů, které vznikly při zpracování starých pneumatik a trávy a jež by jinak byly vypuštěny do atmosféry.
Vodík, který bude zachycen, bude částečně opětovně využíván při rafinérských procesech a jeho přebytek bude v palivovém článku využíván pro generování elektrické energie, která se využije při provozu rafinérie. Jde o příklad cirkulární ekonomiky, kdy je odpad transformován ve vstupní surovinu.
Byť se jedná o jeden z prvních projektů svého druhu v Austrálii, současná energetická strategie naznačuje, že s moderními technologiemi se v zemi rozhodně počítá. Státy postupně přecházejí na obnovitelné zdroje energie, s čímž souvisí také potřeba vyrobenou energii uchovávat. K tomu slouží kromě velkokapacitních baterií také přečerpávací elektrárny, nicméně generování vodíku a jeho následné využití v palivovém článku se také jeví jako vhodná alternativa.
Současná situace australské energetiky přeje investicím, inovacím a nových technologiím, a proto je vhodné trh sledovat a nepromeškat příležitost se na tomto obnovitelném „boomu“ podílet.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Sydney.
Zdroje: http://www.abc.net.au; https://www.northernoil.com.au/

• Témata: Zahraniční obchod