Rada EU schválila plán obnovy a odolnosti Rumunska

Balíček důležitých zákonů, které představují určité minimální milníky, které musí být splněny nyní leží v rumunském parlamentu.

Rumunský národní plán obnovy a odolnosti (NPOO) byl schválen Radou Evropské unie dne 28. října. Rumunská vláda již tento dokument zveřejnila. Posledním krokem schvalování je rozhodnutí Implementační rady, které bude přijato písemným postupem krátce po videokonferenci ministrů financí členských států (ECOFIN) 28. října.

Nyní musí rumunský parlament schválit balíček důležitých zákonů, které představují určité minimální milníky, které musí být splněny. Pro Rumunsko není NPOO důležité jen proto, že nám přináší peníze. NPOO je důležité, protože implikuje reformy, které rumunský stát potřebuje. Reformy v rámci NPOO jsou takové, které byly zahrnuty v doporučeních, která Evropská komise připojuje k doporučením pro Rumunsko během posledních deseti let.

Z celkového objemu 29,2 miliardy EUR, který má Rumunsko v rámci NPOO k dispozici do roku 2026 na modernizaci prostřednictvím reforem a nezbytných investic, tvoří granty 14,2 miliardy EUR a 14,9 miliardy EUR půjčky.

První prostředky, celkem 13 % z grantů, budou podle G4media.ro rychle vyplaceny jako předběžné financování poskytnuté Evropskou komisí. Peníze pak budou vypláceny ve splátkách na základě podmíněných cílů a jejich plnění. Celkem existuje 507 milníků a cílů, které mají být splněny do 31. prosince 2026.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí