Rada hlavního města Kolumbie schválila plán rozvoje

Priority rozvoje hlavního města Kolumbie v následujících čtyřech letech jsou mobilita, životní prostředí, zdravotnictví a aktivace ekonomiky.

Dne 1. června městská rada Bogoty schválila dlouho očekávaný plán rozvoje historicky první ženy v čele hlavního města Claudie Lópézové. Po intenzivní a dlouhé debatě nakonec zastupitelé odsouhlasili celkem 95 % ze všech návrhů podaných právě Lópézovou.
Plán rozvoje je postaven na čtyřech pilířích a jeho hlavním cílem je především zmírnit dopady nouzového stavu v zemi v důsledku pandemie covid-19 a zajistit reaktivaci všech postižených odvětvích a návrat města do normálního režimu.

Mobilita ve městě
Byl schválen projekt výstavby nové linky Transmilenia (síť rychlých autobusů), která povede po třídě 68 (Avenida 68) a Cali (Avenida Cali). Projektu byly odsouhlaseny finance v celkové výši 5,98 bilionu pesos. Plenární zasedání také odsouhlasilo změnu ve společnosti Metro, díky které bude moci stavět a provozovat jak metro samotné, tak také jednotlivé železniční koridory ve městě. Změna společnosti umožní nakupovat a spravovat též veškerá kolejová vozidla. Mega projekt první linky metra v hlavním městě bude Bogota financovat ve výši 3,97 bilionu pesos.

Zdravotnictví
V souvislosti se stále probíhající pandemií se politici zavázali v následujících čtyřech letech posílit systém pohotovostní péče a zvýšit kapacitu zdravotnických zařízení pro včasnou detekci nemocí a také prevenci. V této souvislosti město počítá i s vytvořením speciálních progamů na podporu nejslabších sociálních vrstev obyvatelstva.

Aktivace ekonomiky
Plán počítá s hospodářským oživením města prostřednictvím zadávání veřejných zakázek především na budování nové infrastruktury. Myšlenkou ekonomické reaktivace je také zaručit vytváření nových pracovních míst především v lokalitách nejvíce postižených koronavirovou pandemií. Toto by se mělo dít prostřednictvím Společnosti pro renovaci a městský rozvoj (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano), která je zodpovědná za vytváření a realizaci nových projektů, které generují nová pracovní místa napříč všemi hospodářskými sektory. Jedním z takových projektů je nový model zásobování, který by zaručil potravinovou nezávislost města. Dalším úkolem této instituce je například lepší využívání organického odpadu.

Životní prostředí
Velká část schválených návrhů pro rozvoj města v následujících letech je věnována otázce životního prostředí. Prioritami radnice jsou dekontaminace řeky Bogotá a obnova a vytváření nových zelených ploch pro veřejné využití. Byl schválen rozpočet ve výši 800 milionů pesos pro konkrétní lokality za účelem zalesňování hor v těsném okolí města. Počítá se též se zavedením systému včasného varování před lesními požáry, podporou pro využívání alternativních zdrojů energie nebo pobídkami pro nákup hybridních vozidel.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: www.portafolio.co

Pravidelné novinky e-mailem