Rakouská ministryně financí plánuje fond na posílení vlastního kapitálu

Margarete Schramböck chce firmám poskytnout přibližně 500 milionů eur.

Koronová krize pomohla odhalit mnohé problémy rakouských firem. Jedním z nich, jak říká ministryně hospodářství Margarete Schramböck, je slabý podíl vlastního kapitálu rakouských společností. Na rozdíl od většiny ostatních průmyslově vyspělých zemí získávají rakouští podnikatelé svůj kapitál téměř výlučně od bank, nikoli na kapitálovém trhu.

Tato tradice souvisí s tím, že většina společností jsou rodinné malé a střední podniky. V současné době je však pro banky, kvůli podmínkám Basel-IV, problematické vyhovět jejich požadavkům. 

Schramböck chce proto založit private equity fond řízený bankami k posílení vlastního kapitálu firem. Cílem je poskytnout tímto způsobem záruky. Celkově má být vyhrazeno zhruba 500 milionů eur a měl by začít fungovat již v letošním roce.

Austrian Limited

Součástí opatření je také balíček pro začínající podnikatele – nová ofenzíva na podporu mladých společností v řádu 450 milionů eur. Ta počítá s vytvořením nové formy společnosti, tzv. Austrian Limited. Na základě mezinárodních příkladů má tato nová právní forma nabídnout mezinárodně konkurenceschopnou variantu zejména pro inovativní start-upy a zakladatele v rané fázi podnikání.

U společnosti Austrian Limited by při založení byl požadován nižší základní kapitál než u GmbH, jenž je pro mladé inovativní start-upy často překážkou.

Austrian Limited je zakotven již v paktu o koalici a nepatří mezi protikrizová opatření. Již v lednu se jednalo o méně byrokratické možnosti založení společnosti s nižšími nároky na kapitál, možností digitální komunikace s úřady a angličtinou jako úředním jazykem. Investoři i zaměstnanci by mohli flexibilně alokovat svůj podíl.

Zdroj: kurier.at
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Rakousko