Rakouská vláda vytvoří krizový fond pro podporu hospodářství

Rakouský kancléř Sebastian Kurz oznámil, že vláda uvolní čtyři miliardy eur pro zvláštní krizový fond, který by měl pomoci firmám překonat situaci kolem koronaviru a s ní souvisejících omezení. Fond má tři hlavní cíle – zajistit likviditu, ochránit pracovní místa a pomoci v závažných případech. Ministryně hospodářství Margarete Schramböck zdůraznila, že pomoc bude směřovat malým a středním podnikům, rodinným firmám ale i vedoucím firmám v oboru.

Celkem 400 milionů eur bude určeno pro podporu tzv. Kurzarbeit. Jedná se o zkrácení pracovního úvazku zaměstnancům, což sníží zaměstnavatelům mzdové náklady a umožní předejít hromadnému propouštění. Tento koncept pomohl Rakousku ale i například Německu ochránit pracovní místa už i při poslední světové ekonomické krizi. Nově může být pracovní úvazek v rámci Kurzarbeit zkrácen až na nulu a podání žádosti může proběhnout během 48 hodin namísto 6 týdnů, jak tomu bylo doposud. Cílem opatření je udržet zaměstnance ve firmách, aby po ukončení krizového stavu mohli co nejrychleji pokračovat ve výrobě a v poskytování služeb.

Fond má dále firmám pomoci, aby zůstaly likvidní a mohly platit své účty. Vláda prostřednictvím fondu nabídne více prostředků pro bankovní garance, které budou moci využít nejen malé a střední podniky, ale nyní i velké firmy. Dále stát nabídne překlenovací půjčky, možnost odložit splatnost daní nebo snížení jejich záloh.

Pro malé a střední podniky, včetně mnoha rakouských rodinných firem, bude k dispozici speciální fond dotovaný 50 miliony eur, díky kterému si tyto subjekty budou například moci odložit splátky sociálního pojištění nebo snížit jeho zálohy.

Zdroje: www.oesterreich.gv.at; www.bmdw.gv.at; news.wko.at
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

Pravidelné novinky e-mailem