Zdroj: CzechTrade

Rakouské firmy dostanou 1,3 miliardy eur v dotacích na energie

Energeticky náročné společnosti v Rakousku mají být podpořeny celkovou částkou 1,3 miliardy eur. Peníze by měly obdržet letos.

Podpora však není zadarmo. Firmy žádající o dotace nesmí v noci osvětlovat vnitřní ani venkovní prostory obchodů nebo obchody nemohou nechávat dveře delší dobu otevřené.

Ilustrační fotografie

Vláda představila směrnici k v létě schválenému zákonu o dotování nákladů na energie pro energeticky náročné společnosti. Ty mají být podpořeny celkovou částkou 1,3 miliardy eur. Firmy, jejichž náklady na energie dosahují alespoň tří procent jejich obratu, mohou o dotaci žádat od poloviny listopadu, peníze mají obdržet letos.

Pro společnosti s ročním obratem méně než 700 000 eur tříprocentní hranice neplatí. Podpora nabízí čtyři úrovně financování, přičemž při základní úrovni je nárůst nákladů mezi roky 2021 a 2022 dotován příspěvkem ve výši 30 %.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Objem finančních prostředků se výrazně zvýšil

„Dotací chceme podpořit energeticky náročné společnosti a obchodní celky. Nárůst jejich výdajů na energie (elektřinu, zemní plyn a palivo) dotujeme do výše 30 %,“ uvedl v prohlášení ministr hospodářství Martin Kocher (ÖVP). Zákonem původně vyčleněných 450 milionů eur bylo kvůli prudkému nárůstu cen energií zvýšeno na 1,3 miliardy eur.

Větší firmy musí předložit energeticky úspornou koncepci ve formě energetického auditu. Firmy žádající o dotace do 31. března 2023 nesmí mezi 21. a 6. hodinou osvětlovat vnitřní a venkovní prostory obchodů a musí mít vypnuto venkovní vytápění. Povoleno zůstává osvětlení sjezdovek a vyhřívání bazénů v hotelech. Obchody nemohou nechávat dveře delší dobu otevřené. 

Další podpora pro malé podniky

Kromě dotací na náklady na energii pro firmy jsou mikro a malé podniky podporovány na základě UEZG (Zákon o dotacích podnikových nákladů na energii) v rámci paušálního modelu financování. 

Kromě dotací na náklady na energii pro firmy jsou mikro a malé podniky financovány na základě politiky financování v rámci paušálního modelu, vycházejícího z tzv. UEZG – Zákona o dotacích na energii pro podniky. 

Kromě brzdy nákladů na elektřinu pro domácnosti a dotace nákladů na energii pro firmy byla v Radě ministrů schválena dotace nákladů na elektřinu ve výši 120 milionů eur pro zemědělství. Implementace probíhá jako zvláštní směrnice Ministerstva zemědělství na základě zákona o zemědělství.

„Návrh, který je nyní na stole, představuje první pomoc,“ hodnotí prezident Hospodářské komory Harald Mahrer a generální tajemník WKÖ Karlheinz Kopf. Navýšení rozpočtu na financování je správným signálem, ale konec energetické krize je není v dohledu. „Pokud pomoc nebude stačit, bude se muset systém zlepšit.“

Ilustrační fotografie

Přehled úrovní financování

V úrovni podpory 1 je spodní hranice dotace 2000 eur, horní hranice je stanovena na 400 000 eur. Aby nedocházelo k dvojímu financování, musí dotované společnosti předložit potvrzení od daňového poradce pro zařazení mezi energeticky náročné společnosti a výši dodatečných nákladů.

Předpokladem pro dotaci v Úrovni 2 je minimálně zdvojnásobení cen elektřiny a zemního plynu. V těchto případech je dotováno až 70 % spotřeby předchozího roku maximálně 30 %. Maximální výše finančních prostředků je dva miliony eur na společnost. V této úrovni není dotováno palivo.

Ve Fáze 3 Společnosti musí být schopny prokázat provozní ztrátu v důsledku vysokých nákladů na energii. Maximální výše finančních prostředků na společnost je až 25 milionů eur.

Úroveň 4 se vztahuje na vybraná průmyslová odvětví, jako jsou výrobci oceli, cementu nebo skla. K dispozici jsou granty na společnost až do maximální výše 50 milionů eur.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko. 
Zdroj: Die Presse

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí