Rakouské firmy očekávají normalizaci až v roce 2021

WIFO: Dvě třetiny firem využívají „kurzarbeit“, 30 procent podniků má rezervy na maximálně čtyři měsíce.

Čtyři z pěti společností v Rakousku jsou negativně zasaženy koronovou krizí, téměř dvě třetiny využily „kurzarbeit“ a jedna z pěti firem zrušila plánované investiční projekty. To vyplynulo z průzkumu provedeného v květnu Institutem pro ekonomický výzkum (WIFO). Návrat k normálu očekávají firmy v průměru až začátkem příštího roku.

Průzkumu WIFO o koronové pandemii se zúčastnilo 1076 společností, z nichž dvě třetiny s méně než 50 zaměstnanci, čtvrtina zaměstnává 50 až 249 lidí a 5 procent jsou velké společnosti s více než 250 zaměstnanci. 55 % společností pracuje v sektoru služeb, 28 % ve zpracovatelském průmyslu a 17 % ve stavebnictví.

Třetina firem se potýká s „velmi negativními dopady“ pandemie

Polovina dotázaných společností potvrdila, že jejich podnikání bylo negativně ovlivněno pandemií a dalších 30 % uvedlo, že dopady byly velmi negativní. Důsledky pro stavebnictví nebyly v průměru tak špatné jako pro ostatní odvětví, průmyslové podniky (včetně obchodu) uváděly častěji nepříznivé dopady na svou podnikatelskou činnost, a to i přesto, že oficiálně nemusely uzavřít své podniky, jako sektor služeb.

Ve srovnání s podobným dubnovým průzkumem se podle WIFA již projevují první účinky rozvolňování opatření: v květnu uvedlo více společností, že při svém podnikání nepocítili žádné nebo dokonce pozitivní účinky krize. Celkově odložilo investice 41 % společností – 29 % ze stavebních společností, 36 % poskytovatelů služeb a 53 % průmyslových společností. 21 % všech společností dokonce zrušilo investiční projekty úplně.

Třetina společností nemá problém likviditou

Podle vlastních informací využila státní podporu na likviditu každá pátá firma z dotázaných společností. Ve větší míře byly také čerpány půjčky. V průměru se očekává, že se obchodní situace se znormalizuje po 7,4 měsících. V nejlepším případě společnosti očekávají návrat k normálu po čtyřech měsících, v nejhorším případě po více než roce.

To je však pro mnoho společností příliš dlouhá doba: 7 % uvádí, že má potřebnou likviditu stěží na dva měsíce, 23 % si vystačí dva až čtyři měsíce a 19 % věří, že vydrží čtyři až šest měsíců. Pětina společností uvedla, že mají rezervy na více než půl roku, 31 % nemá s likviditou problém.

Přibližně polovina společností uvedla, že jim vládní podpora pomohla – o významné pomoci hovoří 16 %, alespoň o částečné 34 %. Podle 17 % podniků byla podpora užitečná, ale ne dostačující k překlenutí situace. 9 % odpovědělo, že státní podpora jim nepomůže, a téměř čtvrtina uvedla, že pro přežití krize podporu nepotřebuje.

Zdroj: www.wienerzeitung.at
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Rakousko