Rakouské firmy reagují na koronavirovou krizi

Na počátku podzimu oslovila poradenská společnost Ernst & Young (EY) 250 představitelů rakouských firem ohledně dopadů pandemie. Průzkum zjistil, že pandemií je vážně postižena téměř každá druhá společnost, téměř stejná část uvádí, že byli krizí zasaženi méně, pouhých 13 procent je postiženo málo nebo vůbec.

Rakouské společnosti se přesto dívají do budoucnosti pozitivně. Více než polovina z nich (54 %) je ohledně nadcházejících měsíců optimistická, pouze asi každá pátá firma je pesimistická nebo skeptická (22 %). Panuje nejistota a každý čtvrtý manažer (24 %) si není jist, co přinese vývoj do konce roku.

„Současná ekonomická situace je pro firmy dobrým znamením. Je ale třeba nenechat se zmást situací, kdy stále ještě přetrvává mnoho vládních podpůrných opatření. Realita je taková, že krize ještě zdaleka neskončila, to ukazuje i druhý lockdown. Doporučujeme proto společnostem, aby si připravily různé scénáře a podle nich plánovaly a řešily základní strategické problémy,“ říká Johannes Schneider, partner společnosti EY-Parthenon, strategického poradenství EY v Rakousku.

V době průzkumu v září a říjnu 2020 většina společností předpokládala, že se ze současné krize rychle vzpamatují. Celých 50 % bylo toho názoru, že by se mohly zotavit do jednoho roku, více než třetina (38 %) uvedla, že fáze obnovy bude trvat jeden až tři roky. Každý dvanáctý manažer (8 %) si nebyl jistý, zda se společnost může vrátit na předkrizovou úroveň. Z dlouhodobého hlediska se rakouské společnosti vidí jako vítězové krize. Téměř polovina (44 %) dotázaných uvedla, že se za dva roky budou mít lépe než před koronakrizí. O něco více (47 %) odhaduje, že vše bude stejné jako před pandemií, pouze 9 % se považuje za poražené.

Pandemie trvající několik měsíců podle očekávání významně snižuje prodeje domácích firem. Téměř polovina dotazovaných (45 %) očekává od srpna do prosince 2020 ztráty. Většinou mezi 11 až 25 %. V dubnovém průzkumu EY společnosti předpokládaly pokles tržeb v průměru o 18 %. Před druhým lockdownem uvedlo nejméně 46 % společností, že pravděpodobně dokáže udržet úroveň prodejů. Necelých deset procent (9 %) očekávalo, že budou schopni prodej navýšit.

Automobilový průmysl, který je již tak pod velkým tlakem, je v současné době koronakrizí zasažen nejvíce. V Rakousku jsou to kromě prodejců automobilů také dodavatelé. Téměř dvě třetiny (61 %) jsou velmi vážně nebo vážně zasaženi krizí. Ani jedna z dotázaných společností neuvedla, že se jich krize netýkala. Již před krizí stál automobilový průmysl před novými výzvami. Podle EY je proto o to důležitější, aby se výrobci a prodejci automobilů nespoléhali čistě na zachování struktury, ale přijali i opatření k překonání krizí. Kromě automobilového průmyslu jsou postiženi také výrobci strojů a kovů (55 %), výrobci základních surovin (54 %), dále výrobci spotřebního zboží (48 %) a maloobchodníci se spotřebním zbožím (44 %).

„Ty oblasti podnikání, které jsou méně ovlivněny, by měly využít příležitosti pro strategickou optimalizaci a mimo jiné hledat atraktivní příležitosti na transakčním trhu. Anorganický růst je v době krize běžnou reakcí. Potřebné zdroje jsou však vysoké – jak finanční, tak z hlediska dostupnosti managementu. Cesta od pouhého záměru k úspěšné integraci je dlouhá,“ říká Klaus Haberfehlner z EY. 

Pokud jde o personální náklady, společnosti se dosud spoléhaly na opatření k úspoře pracovní doby (48 %), například snižování přesčasů nebo škrty dovolené. Krátkodobá práce (35 %) a dočasné zmrazení nabírání nových pracovníků (24 %) již byly zavedeny. V příštích šesti až dvanácti měsících čekají firmy rekvalifikační opatření a školení (21 %), pozastavení náboru nových zaměstnanců nebo nedoplňování uvolněných pracovních míst (19 %) a výběr přesčasů (15 %). Pokračování v kurzarbeit zvažovalo v době průzkumu pouze 5 % společností, 9 % společností již oznámilo propouštění nebo jej do budoucna plánují. K optimalizaci prodeje by měla v příštích měsících přispět kombinace zvyšování efektivity prodeje prostřednictvím získávání nových zákazníků (31 %), optimalizace cen (26 %) a zvýšené komunikace a interakce se zákazníky (24 %).

„Je zajímavé, že strategické úvahy jsou navzdory rozsahu krize až na pátém místě. Zejména u menších společností se ukazuje, že u silně postižených firem se rychle zvyšuje tlak při jednání. Zdá se, že firmy hledají správné postupy a riskují tak, že budou optimální strategii krizového řízení hledat příliš dlouho. Společnosti s tržbami přesahujícími 200 milionů eur těží ze své velikosti, neboť mají k dispozici různé způsoby reakce. S ohledem na rozsah krize považuje EY za nejlepší strategii krizového řízení vyvážené postupy, které kromě provozních opatření zahrnují i úvahy o udržitelné transformaci,“ uvedl Schneider.

Pokud jde o kroky vlády, bylo v době průzkumu v září a říjnu s vládními opatřeními přiměřeně spokojeno 46 % vedoucích a každý pátý (20 %) byl dokonce velmi spokojen. Pouze dvě procenta manažerů uvedla, že nejsou spokojeni vůbec.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko. 
Zdroj: https://www.trend.at/wirtschaft/so-firmen-corona-krise-11777559
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí