Rakouské stavebnictví zaznamenalo nadprůměrný růst

Rakouské stavebnictví zůstává podle prognóz ekonomických expertů navzdory zpomalování světové konjunktury stabilní. Podle průzkumu Rakouský institut pro ekonomický výzkum (WIFO) vykazuje 88 % firem přinejmenším dostatečný počet zakázek. Největším problémem zůstává i pro rok 2020 nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Čtvrtletní výzkum prováděný Institutem pro výzkum malých a středních podniků (KMU-Forschung Austria) společně se Spolkovým sdružením stavebních firem (Bundesinnung Bau) vykázal pro 4. čtvrtletí 2019 pozitivní vývoj.

Data pro srovnání poskytlo 372 stavebních společností s 12 900 zaměstnanci. 31 % společností hodnotí současnou obchodní situaci jako dobrou (oproti 30 % v rore 2019), 60 % ji popisuje jako obvyklou vzhledem k období (předchozí rok 54 %) a pouze 9 % ji hodnotí jako špatnou (oproti 16 % v předchozímu roku). 

Množství zakázek vzrostlo
Průměrná doba objednávek ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o téměř půl týdne (15 týdnů). Ve většině spolkových zemí se počet nevyřízených objednávek ve srovnání s předchozím rokem změnil jen nepatrně.

Silnější nárůst zakázek zaznamenali stavebníci ve Štýrsku a Burgenlandu. Ve Vorarlbergu, ve srovnání s předchozím rokem, počet zakázek stoupl. Firmy zde mají nasmlouvané zakázky na 20,6 týdnů dopředu, což výrazně převyšuje rakouský průměr. Podniky v Tyrolsku a Salzbursku vykazují nepatrný nárůst, stále však jsou pod celostátní průměrem. Naopak Dolní Rakousko, Horní Rakousko a Vídeň mají počet zakázek nad spolkovým průměrem.

Bez ohledu na dobrou situaci na poli zakázek jsou však vyhlídky stavebních firem do budoucna většinou pesimistické. Zatímco v nadcházejících čtvrtletích očekává růst 16 % společností, téměř čtvrtina dotázaných počítá s poklesem objednávek. Vyhlídky jsou dobré pro Steiermark (+13 %), Vorarlbersko (+12 %), Salzbursko (+10 %) a Tyrolsko (+5 %).

Nejdynamičtěji se v prvních třech čtvrtletích 2019 vyvíjelo pozemní stavitelství. Nejsilnější nárůst zaznamenaly stavby bytových jednotek. Zde mají hlavní podíl přestavby a očekává se, že ty budou táhnout obor i v příštím období. Celkově se však předpokládá, že množství zakázek v této oblasti během roku 2020 poklesne. 

V oblasti inženýrských staveb došlo sice k poklesu zakázek, obraty však stouply (firmy pracovaly koncem roku na velkých zakázkách). Vyhlídky pro tuto oblast jsou pro rok 2020 optimistické, především díky očekávaným investicím do stavby silnic a tunelů. 

Nízká nezaměstnanost
Vývoj nezaměstnanosti v oblasti stavebnictví odráží pozitivní důsledky konjunktury. Došlo k nárůstu zaměstnanosti jak v pozemním, tak v inženýrském stavitelství. V roce 2020 se očekává hladina nezaměstnanosti 4,6 % procent u OSVČ a 7,5 % u zaměstnaných.

Růst cen nemovitostí
Nezávisle na tvorbě cen očekává 61 % Rakušanů střednědobě nárůst cen nemovitostí. 23 % se domnívá, že ceny zůstanou na stejné úrovni a 9 % věří, že ceny poklesnou. 

Zdroj:
Bank Austria: Branchen Überblick Österreich: Bauwirtschaft https://www.bankaustria.at/wirtschaft-oesterreich-branchenberichte.jsp
WKO, Bundesinnung Bau: Konjunkturbeobachtung für das Baugewerbe 4. Quartal 2019
A3 Bau, Ausgabe 11 – 12/2019. str. 10-11
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

Pravidelné novinky e-mailem