Rakouské strojírenství čeká oživení

Po loňském poklesu produkce by se mělo strojírenství letos dočkat oživení. Ekonomové z UniCredit Bank Austria očekávají růst tohoto sektoru až o sedm procent. Očekávaný růst však ztráty z předchozího roku vyrovná jen částečně.

Ekonomové z UniCredit Bank Austria očekávají v roce 2021 růst produkce tohoto odvětví o zhruba 7 %. Ztráty z předchozího roku by tím měly být kompenzovány pouze částečně, neboť v roce 2020 došlo k poklesu produkce zhruba o 15 %. V mezinárodním srovnání je však rakouský průmysl velmi konkurenceschopný a roste.

V roce 2020 se výroba ve strojírenství výrazně propadla, ale počet pracovních míst poklesl pouze o 0,8 procenta, zatímco v celém odvětví došlo k poklesu pracovních míst o 1,5 %. Ekonomové vysvětlují menší pokles nejen vládním programem„kurzarbeit, ale také výjimečným postavením strojírenství, které je jedním z nejrychleji rostoucích průmyslových odvětví v Rakousku.

V dlouhodobém horizontu by měl ve strojírenství vzniknout nadprůměrný počet pracovních míst. „Od roku 2008 do roku 2020 se počet pracovních míst zvýšil o 16 %, ve srovnání s přibližně 3 % v průmyslu,“ uvedl ekonom Bank Austria Günter Wolf. Také ve společnostech se v poslední době optimismus opět zvýšil. V prosinci očekávala podle Bank Austria většina výrobců strojů v příštích měsících růst výroby. Tak tomu bylo naposledy na jaře 2019. Na druhou stranu ochota investovat stále poněkud zaostává – zejména kvůli nejistotě ohledně dalšího průběhu pandemie, ale také kvůli nevyužitým výrobním kapacitám a finančním ztrátám v důsledku koronavirové krize. 

Síla domácího strojírenství vychází jednak z vysoké úrovně výzkumu a inovací v tomto odvětví, ale také z vysoké kvality výrobků a zaměření na individuálně vyráběné (speciální) stroje. „Znamená to, že odvětví se může chránit před cenovou konkurencí a do značné míry kompenzovat ztrátu podílu na trhu u standardních produktů,“ uvedl ekonom Bank Austria.

Tato konkurenční výhoda by měla v budoucnu průmyslu také umožnit rychlejší růst, než u konkurence z EU. Bylo tomu tak už v minulosti. Podle údajů Bank Austria rostla průmyslová produkce od roku 2008 v průměru o 2,7 % ročně, zatímco v evropském průměru klesla o 0,3 %. Rakouský růst byl z velké části způsoben vývozem. Ekonom vidí příležitosti pro růst zejména v propojených výrobních procesech, digitalizaci a automatizaci, ale také ve zvýšené poptávce po energetických a environmentálních technologiích v důsledku klimatické krize.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: https://industriemagazin.at/a/bank-austria-maschinenbau-duerfte-heuer-stark-aufholen
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí