Rakousko investuje do silnic a železnic

Investice v roce 2020 dosáhly 2,8 miliardy do železnic a 1,1 miliardy do silnic.

Účetní dvůr se podíval na federální dopravní infrastrukturu a uvedl investice do infrastruktury na vysoké úrovni. V roce 2020 bylo tedy vynaloženo 2,763 miliardy EUR na hlavní železniční tratě, 1,074 miliardy EUR na dálnice a rychlostní silnice a 6,4 milionu EUR na Dunaj. Oproti roku 2016 se investice do hlavních železničních tratí za čtyři roky zvýšily o 22 procent a na silnici o 18,6 procenta.

Vodní cesty v Rakousku pokrývají 360 kilometrů. Železniční síť má délku 5650 kilometrů, přičemž hlavních tras je 2880 kilometrů, silnice vedou přes 127 498 kilometrů, dálnice a rychlostní silnice dosahují celkové délky 2242 kilometrů.

Pokud jde o příjmy z dopravy, Účetní dvůr uvádí, že vysokoúrovňová zpoplatněná silniční síť vykázala v prvních třech čtvrtletích roku 2020 pokles o 20 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Z dvanácti doporučení předběžné zprávy Účetního dvora jich realizovalo ministerstvo dopravy pět zcela a pět částečně. Účetní dvůr doporučuje vyhodnotit výsledky studie o střednědobých dopadech pandemie koronaviru na mobilitu osob a zboží jako součást výpočtu očekávaného budoucího příjmu z mýtného.


Zdroj: Vienna online
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Investiční celky
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí