Rakouský Agrarmarkt očekává vyšší sklizeň obilí

I přes letošní suché jaro se obilí na rakouských polích ukázalo jako odolné a dobře vzrostlo. Agrarmarkt Austria (AMA) odhaduje letošní sklizeň na 2,9 milionu tun.

Výnos obilí je tak v souladu s průměrem za posledních pět let a převyšuje předloňskou úroveň 2,8 tun. Důvodem pozitivního výsledku jsou podle generálního ředitele AMA Güntera Griesmayra rozšíření výměry a vyšší hektarové výnosy.

Ilustrační fotografie

Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu pěstebních ploch zejména u špaldy (o 24 %), tvrdozrnné pšenice (o 19 %), ozimého ječmene (o 6 %) a žita (o 4,8 %). Pěstební plocha pšenice seté – plodiny s největším podílem na ploše v Rakousku – vzrostla o 2,9 % na 244 501 hektarů. „Všechny druhy obilí, které jsou primárně vyžadovány při výrobě potravin, se pěstují stále více,“ řekl Griesmayr.

Klesla plocha osázená letními plodinami. Ztráty byly zaznamenány u jarního ječmene, který je primárně využíván jako sladovnický (pokles o 19 %) a u ovsa (o 16,7 %). Největší pokles však zaznamenala výměra prosa o 21 %. Plocha kukuřice se změnila jen nepatrně (méně o 1,3 %).

Pokračuje tak trend, který byl patrný již v předchozích letech a je přičítán klimatickým změnám. „Dochází k posunu od jarních k podzimním plodinám,“ řekl Griesmayr. Cílem je lépe využít zimní vláhu a vyhnout se letním vedrům. Tím se zvyšuje jistota výnosu.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Plocha sóji na rekordní úrovni

Výběr plodin a rozdělení půdy byly částečně ovlivněny dopady války na Ukrajině. Kvůli prudkému vzrůstu cen hnojiv sahali rakouští farmáři stále častěji po sóji, která je méně náročná na hnojiva. Plocha, na které se sója pěstuje, dosáhla po nárůstu o 22,7 % letos rekordní úrovně 17 176 hektarů.

Znovu byla rozšířena také bio orná půda s nárůstem o jedno procento. Podíl bioproduktů na celkové produkci obilí činil v letošním roce 9,3 %. „Zůstává stabilně na velmi vysoké úrovni,“ uvedl Griesmayr.

V objemech sklizně vyniká nárůst u tvrdozrnné pšenice o 31 %, žita o 9,7 % a pšenice seté o 8 %. Menší je sklizeň ječmene, která letos bude – navzdory zvýšenému pěstování klimaticky příznivého ozimého ječmene – pravděpodobně o 4,3 % nižší než v předchozím roce.

Ilustrační fotografie

Výrazný pokles sklizně kukuřice

Méně optimistický je výhled na sklizeň kukuřice s propadem o 280 tun (11,7 %) kvůli vlnám veder a sucha. Předpokládaná celková produkce obilí je téměř 5 mil. tun a nedosáhne tak úrovně předchozího roku i pětiletého průměru (v obou případech přibližně 5,2 mil. tun).

Obavy mají zemědělci i o podzimní plodiny. Negativně na ně působí příliš horké letní měsíce a málo srážek. Postiženy byly zvláště plodiny jako kukuřice, sója, slunečnice a cukrová řepa. U některých z těchto plodin se očekávají ztráty.

Celkově si ale letošní sklizeň rakouští producenti chválí, zejména s ohledem na kvalitu. Podle Karpfingera jsou zrna získaná v tomto roce vysoce kvalitní a mají dobré vlastnosti při hnětení a pečení.

Zdroj: https://www.wienerzeitung.at/
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí