Rakouský export zažil silný pokles, rostla pouze Vídeň

Rakouský vývoz v první polovině roku 2020 neklesl pouze ve Vídni. Všechny ostatní spolkové země hlásí propad. Celkový rakouský vývoz klesl o 12 procent a dovoz o 13 procent. Exportním šampionem zůstává Horní Rakousko.

Pokles zasáhl obzvláště exportně silné spolkové země. I přesto zůstalo Horní Rakousko exportérem číslo jedna. Celkový rakouský vývoz činil 68,51 miliardy eur. Více než čtvrtina (17,2 miliardy eur) připadá na Horní Rakousko. S odstupem jej následují Štýrsko a Vídeň, každé s 10 miliardami eur, uvedl rakouský statistický úřad Statistik Austria.

Farmaceutický průmysl na vzestupu

„Kvůli pandemii covidu-19 se v první polovině roku 2020 musely téměř všechny rakouské spolkové země smířit s poklesem zahraničního obchodu. Vývoz se výrazně snížil zejména ve Štýrsku, a to o 21,9 %, v Dolním Rakousku o 14,5 % a v Horním Rakousku, kde se zahraniční obchod orientuje převážně na automobilový průmysl a strojírenství, klesl o 13,9 %. Pouze Vídeň dokázala zaznamenat mírný nárůst vývozu o 0,5 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Největší podíl na vývozu představovaly farmaceutické výrobky,“ komentoval situaci generální ředitel Statistik Austria Tobias Thomas.

Na spolkové úrovni vývoz klesl 12 % a dovoz o 13 %

V první polovině roku 2020 došlo k poklesu rakouského zahraničního obchodu o 11,7 % u vývozu a 12,6 % u dovozu. Pokud jde o dovoz, jediná spolková země, která zaznamenala růst, bylo Tyrolsko – o 4,7 %. Stejně, jako v první polovině roku 2019, vykázalo pět spolkových zemí v první polovině roku 2020 obchodní přebytek, z těchto zemí bylo vyvezeno více zboží, než bylo dovezeno. Nejvyšší aktivum (obchodní přebytek) vykázalo Horní Rakousko s 4,02 miliardy eur, následované Štýrskem s 2,18 miliardy eur a Vorarlberskem s 1,17 miliardy eur. Vídeň zaznamenala nejvyšší pasivum ve výši 6,57 miliardy eur.

Nejdůležitějším obchodním partnerem zůstává Německo

Ani pandemie covidu-19 neohrozila význam Německa pro rakouský zahraniční obchod. Německo bylo v první polovině let 2019 i 2020 nejvýznamnějším obchodním partnerem pro všechny rakouské spolkové země jak z hlediska dovozu, tak i vývozu. V případě dovozu hraje stále důležitější roli Čína. S výjimkou Tyrolska je ve všech spolkových zemích jedním ze tří nejdůležitějších obchodních partnerů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: https://industriemagazin.at/a/starke-rueckgaenge-bei-oesterreichs-exporteuren-ausser-in-wien
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí