Rakouský papírnický průmysl byl v loňském roce stabilní

S výrobou více než miliardy metrů čtverečních vlnité lepenky dosáhlo odvětví v Rakousku v loňském roce zvýšení prodeje, zároveň však poklesu výnosů.

Rostoucí povědomí o životním prostředí mezi spotřebiteli i obchodníky vede ke zvýšené poptávce po papírnických produktech, zejména vlnité lepence. V Rakousku se 98,8 % použitých lepenkových obalů shromáždí a přepracuje na základní papír z vlnité lepenky. Papírová vlákna lze zpracovat až 25krát. Jak uvedl Stephan Kaar, mluvčí Forum Wellpappe Austria: „Domácí průmysl s vlnitou lepenkou významně přispívá k fungující oběhové ekonomice.“

Obaly z vlnité lepenky jsou obvykle z jednoho materiálu, a proto se snadno recyklují: Po použití se shromáždí prostřednictvím sběru papíru. To neplatí pouze pro domácnosti – v supermarketech i v průmyslu se vlnitá lepenka třídí podle typu a vrací zpět do recyklačního cyklu.

V roce 2020 prodaly členské společnosti fóra Wellpappe Austria – DS Smith Packaging Austria, Dunapack Mosburger, Mondi Grünburg, Rondo Ganahl, Smurfit Kappa Interwell a Steirerpack – více než 1 miliardu čtverečních metrů vlnité lepenky (1 043,6 milionu m2). To je o 15,6 milionu metrů čtverečních více než v roce 2019 a odpovídá to růstu objemu o 1,5 % oproti roku 2019.

Naproti tomu roční tržby v roce 2020 zaznamenaly mírný pokles o 3,6 % na 553,4 milionu eur. „Vysvětlením jsou dva hlavní důvody: změna v sortimentu v souvislosti s pandemií korony a krátkodobé výkyvy na trzích se surovinami,“ uvedl Kaar. Podíl obalů z vlnité lepenky pro online maloobchod byl v roce 2020 více než deset procent a tento trend stále stoupá.

Největšími odběrateli lepenky jsou potravinářský a nápojový průmysl (47,7 %), následují obaly na nábytek, elektrické spotřebiče, stroje a vozidla (19,4 %) a dále chemické výrobky, čisticí prostředky a kosmetika (10,8 %). V prvním čtvrtletí roku 2021 očekává odvětví vysokou poptávku. Situace na trzích se surovinami však zůstává napjatá. Pro rok 2021 předpoklácá mluvčí Forum Wellpappe Austria „solidní růst o tři až čtyři procenta.“

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Rakousko.

Zdroj: Regal.at
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Papírenský průmysl
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí