Rakouský zahraniční obchod významně oživuje

Nejvýznamnějším obchodním artiklem jsou vozidla a stroje, které v roce 2021 tvořily 37 % celkové hodnoty rakouského vývozu a 33,1 % celkové hodnoty dovozu.

Rakouský zahraniční obchod se v roce 2021 výrazně zotavil z propadu způsobeného propuknutím pandemie covidu-19 ve světě. Hodnota rakouského vývozu totiž meziročně vzrostla o 16,1 %, a byla tak dokonce o 7,9 % vyšší v porovnání s posledním předkrizovým rokem 2019. Rakouský dovoz pak zaznamenal nárůst dokonce 23,6 %, což vedlo k významnému zvýšení schodku obchodní bilance na současných 12,86 miliardy eur.

Ilustrační fotografie

Zhruba 70 % rakouského zahraničního obchodu bylo realizováno v rámci zemí Evropské unie, přičemž největším exportním trhem zůstává Německo s 30,2 %, následováno Itálií s 6,8 % a USA s 6,7 %.

Desátým nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska bylo v loňském roce Rusko. Hodnota dovozu z této země vzrostla o 115 % v porovnání s předchozím rokem a z 86,6 % byla tvořena energiemi a palivy. Ukrajina je pro Rakousko méně významným obchodním partnerem, avšak ukrajinská železná ruda tvoří až 41,2 % celkového rakouského dovozu této suroviny.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: Diepresse.com

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí