Recyklace v Abu Dhabi: opětovně se použije 40 % odpadu

Největší z emirátů v SAE, Abu Dhabi, zrecykloval za loňský rok na 1,9 mil. tun stavebního odpadu. Více než 40 % bylo znovu použito na různé stavební projekty

Emirát Abu Dhabi prostřednictvím společnosti Tadweer, která se specializuje na likvidaci odpadu nejrůznějšího původu, recykloval v roce 2020 takřka dva miliony tun odpadu vzniklého ve stavební činnosti a demoličních prací. Dle neřízení vlády Abu Dhabi pak více než 40 % takto recyklovaného materiálu končí na stavbách dalších projektů. Jedná se např. o jeho využití při navyšování železniční sítě společnosti Etihad Rail, přístavu Khalifa Port, Letiště v Abu Dhabi a dalších významných stavebních projektů.

Společnost Tadweer realizuje recyklaci v závodu, který se nachází v lokalitě Al Dhafra. Druhá fáze závodu se má pak pyšnit světovým prvenstvím, z plných 90 % zásobováním solární energií, což výrazně snižuje emise, které by závod vypouštěl při zásobování energie z konvenčních zdrojů. Mezi lety 2016 až 2020 společnost Tadweer recyklovala již na 11 mil. tun stavebního odpadu, což by stačilo na vybudování silnice o délce na 4 200 km, což odpovídá vybudování tříproudové silnice podél celého pobřeží SAE.

Závod produkuje jako recyklát drť různé velikosti, až do 37,5 mm, včetně škodlivin zbaveného písku. Měsíčně je závod schopen zpracovat v průměru na 230 tis. tun stavebního odpadu. Prosazování recyklace je v SAE již delší dobu velkým tématem, spolu s ochranou životního prostředí a udržitelného rozvoje emirátů hrají v koncepci rozvoje SAE vysoce důležitou roli. Uplatnění tak v SAE nacházejí ty nejmodernější technologie, které napomáhají naplňovat tuto strategii.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály