Region Střední Ameriky pokročuje v cestě k čisté energii

Generální sekretariát Středoamerického integračního systému (SICA) a Mezinárodní energetická agentura (IEA) uzavřely alianci pro přechod k čisté energii v regionu.

Spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi se zaměří na získávání údajů a statistik, které umožní rozvoj energetických kapacit a ukazatelů účinnosti v členských zemích SICA, odolnost elektrických systémů proti změně klimatu, sdílení údajů (publikace, semináře a workshopy), účast odborníků na jednáních, technickou podporu, posilování technických kapacit aj.

Úsilím je dosáhnout bezpečnější a udržitelnější energetickou budoucnost, zejména v kontextu Středoamerické strategie pro udržitelnou energii (EESCA) do roku 2030, Regionální strategie pro změnu klimatu (ERCC), Akčního plánu na období 2018-2022, jakož i Program přechodu na čistou energii IEA.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: www.bnamericas.com
• Témata: Ekonomika ve světě