Registrace nových automobilů ve Francii pokračují v růstu

Také během srpna 2020 eviduje Svaz francouzských výrobců automobilů pokračující růst registrací nových automobilů. Poptávka je tažena především soukromými osobami, které využívají státních subvencí v podobě šrotovného.

Po prudkém propadu během jarní celostátní karantény začaly na začátku srpna 2020 opět růst registrace nových automobilů. Poptávka je obzvláště velká u soukromých zákazníků, kteří během doby karantény vyhlášené francouzskou vládou za účelem zamezení šíření koronaviru neměli možnost nákupu nových vozů.

Důležitým impulsem pro rozhodování o nákupu nového vozu jsou státní podpory a subvence ve formě šrotovného nebo obnovy starého vozového parku.

Podle posledního průzkumu Výboru francouzských výrobců automobilů (CCFA), který předpovídá objemy nových registrací, došlo v červenci 2020 o 21,4 %, což potvrdilo růstový trend z května a června poté, co březnu a dubnu byly nové registrace téměř na nule.

V meziročním srovnání však výrobci očekávají na francouzském trhu, který se řadí co do počtu nových registrací mezi třetí největší v Evropě, celkový pokles mezi 20–30 % a to za předpokladu, že čtvrtý kvartál nepřinese nepříjemná překvapení ve spojení s epidemií covidu-19. 

Zdroj: Usine Nouvelle
Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade v Paříži. 
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl
• Teritorium: Francie