Revidované údaje o HDP v Jižní Africe ukázaly nárůst o 550 miliard randů

K revizi došlo vzhledem k tomu, že se ceny a ekonomické struktury v Jihoafrické republice v průběhu času mění, proto je třeba aktualizovat referenční rok.

Jihoafrický statistický úřad zveřejnil aktualizované odhady hrubého domácího produktu. Pravidelná kontrola a aktualizace odhadů velikosti, struktury a výkonnosti ekonomiky se prováděla podle mezinárodních standardů.

Nově však byly použité nové zdroje informací, vylepšená metodika, zpřesnila se klasifikace ekonomických činností a aktualizoval se referenční rok. HDP se nyní měří podle skutečných cen z roku 2015, namísto dosud užívaného roku 2010. V tomto důsledky se HDP za rok 2020 zvýšil cca o 550 miliard randů, což je o cca 11 % více, než se původně myslelo.

K revizi došlo vzhledem k tomu, že se ceny a ekonomické struktury v průběhu času mění, proto je třeba aktualizovat referenční rok. Odhady HDP dále musí být srovnávány pomocí nejnovějších dostupných socioekonomických průzkumů, z nichž některé jsou prováděny pouze v intervalech několika let. 

Změny jsou nutné i z důvodu výrazných posunů ekonomiky a překlasifikace určitých sektorů. Např. mezi roky 2010 a 2015 došlo k výrazným změnám ve státním a soukromém vlastnictví (např. sektory vzdělávání a zdravotnictví byly původně klasifikované jako vládní, podle nové metodiky jsou reklasifikovány jako osobní služby atd.).

Také se změnilo složení ekonomiky Jihoafrické republiky. Otázkou zůstává, jak moc ovlivnila pandemie koronaviru letošní rok. Statistiky z 1. čtvrtletí 2021 budou zveřejněny v září.

Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade JAR.
Zdroj: businesstech.co.za
• Témata: Ekonomika ve světě