Revoluce v monitorování bezpečnosti v hlavním městě Kolumbie

Nové strategie bezpečnostních složek k lepšímu boji proti kriminalitě v Bogotě.

Policie hlavního města Kolumbie tento týden ohlásila pilotní plán změny v oblasti monitorování a potírání kriminality. Jedná se o zásadní reformu současného systému, kdy jeden policejní celek udržuje bezpečnost v jedné konkrétní lokalitě města. To se má po více než 10 letech změnit. Reforma počítá s tím, že dohled nad bezpečností v pevně stanoveném územním (tzv. kvadrantu) se transformuje na tzv. mobilní kvadranty, což jednotlivým policejním jednotkám umožní volně se přesunovat z lokality do lokality v závislosti na výskytu trestného činu.

V praxi to bude znamenat, že pokud se např. zloděj přesune do jiné části města, stíhat ho nově bude moci jednotka z kvadrantu, ve kterém se trestný čin stal. To doposud nebylo možné a jednotlivé policejní útvary si stále musí případ mezi sebou předat, což nahrává kriminálníkům, kteří této skutečnosti využívají ve svůj prospěch.

S touto změnou půjde ruku v ruce i další důležité opatřením a tím je centralizace přijímání všech stížností a incidentů na jednotné tísňové lince 123, která bude ekvivalentem linky 911 ve Spojených státech. Doposud je nutné veškeré tyto telefonáty směřovat na konkrétní policejní stanici v konkrétním kvadrantu (tzv. CAI – Centro de Atención Inmediata). Plánem radnice je vytvořit jedno velké technologické centrum, kde by byla monitorována veškerá trestná činnost v hlavním městě.

Tento plán bogotské radnice představuje velký potenciál a příležitost pro české dodavatele v oboru, především v oblasti rozvoje telekomunikací, monitorovacích systémů nebo řešením pro call centra.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
Zdroj: www.portafolio.co
• Oblasti podnikání: Bezpečnost
• Teritorium: Kolumbie