Rolls-Royce, Airbus a Shell investují do technologie potřebné k dosažení přechodu dálkového letectví směrem k nulovým emisím

Ccíle OSN pro dekarbonizaci letectví stanovují do roku 2030 minimálně 10% využití SAF.

Rolls-Royce, Airbus a Shell volají po spolupráci napříč odvětvím letectví a s globálním politickým prostředím, aby umožnily přechod dálkového letectví na nulové emise ještě dříve, než určili cíle OSN. Cíle OSN pro dekarbonizaci letectví stanovují do roku 2030 minimálně 10% využití SAF, přičemž tento podíl nedosáhne 100 % dříve než v roce 2050.

Rolls-Royce, Airbus a Shell investují do technologie, která by to mohla umožnit mnohem dříve. Rolls-Royce dnes oznámil, že do roku 2023 budou všechny jeho motory „Trent“ používané v celé řadě dálkových letadel kompatibilní se 100% SAF. Díky modelům Trent, které jsou v současné době ve výrobě, Rolls-Royce do dvou let prokáže, že čistý provoz s nulovými emisemi uhlíku je možný u přibližně 40% světových dálkových leteckých motorů.

Všechna letadla Airbus jsou v současné době certifikována pro provoz až na 50% směsi SAF smíchané s petrolejem a Airbus má ambici dosáhnout certifikace 100% SAF do konce tohoto desetiletí.

Společnost Shell se zavázala, že do roku 2025 vyrobí 2 miliony tun SAF ročně. To je více než desetinásobek celkového množství SAF vyrobeného po celém světě dnes. Shell již staví jeden z největších evropských závodů na biopaliva v Nizozemsku, přičemž výroba má být zahájena v roce 2024.

Globální produkce SAF se bude muset v nadcházejících letech výrazně zvýšit. V důsledku toho je nutná spolupráce a globální příznivé politické prostředí, které odpovídá rozsahu technologických ambicí leteckého průmyslu, aby se výrazně zvýšilo tempo dekarbonizace v tomto odvětví.

Zpracoval kolektiv zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade USA.
Zdroj: www.rolls-royce.com