Rostoucí cena kovů může pomoci jihoafrické ekonomiky

Jihoafrická ekonomika v době koronavirové krize zažívá těžké časy. Pomoci by jí mohl vývoz kovů a minerálů.

Jihoafrická republika (JAR) v květnu zaznamenala rekordní obchodní přebytek v hodnotě 54,6 miliard randů. Ten je primárně tažen vývozem nerostů a drahých kovů, ale svůj podíl na tom má i vývoz vozidel a dopravních prostředků, chemických a zemědělských produktů.

A právě vysoká cena těchto komodit a rostoucí globální poptávka po nich pomáhají jihoafrické ekonomice. Zejména těžební odvětví by mohlo hrát významnou roli při urychlení zotavení z pandemického poklesu. 

Kromě toho otevírají celou řadu nových příležitostí. Koneckonců z těžby pochází více než poloviny vývozního zboží, tvoří asi 10 % HDP a 5 % zaměstnanosti. Těžební průmysl je pilířem jihoafrické ekonomiky, proto pokud ceny kovů rostou, roste i jihoafrická ekonomika a vznikají nová pracovní místa.

Na druhou stranu těžba v JAR byla historicky ústředním bodem hlubokých nerovností v zemi. Zatímco vlastnictví je soustředěno v několika velkých společnostech, pracovní podmínky a platy horníků neodpovídají 21. století. Cílem je tedy těžit z těžařského boomu a zároveň položit základy pro diverzifikovanější, inkluzivnější a ekologicky udržitelný růst.

Mezi nejzásadnější vývozní komodity patří platina, zlato a železná ruda. Přestože došlo k poklesu v odvětví pohostinství a cestovního ruchu, vývoz vzácných kovů zemi ekonomicky pomáhá, ale nová pracovní místa vznikají pomaleji, než by si vláda přála.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade JAR.
Zdroj: businesstech.co.za
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary