Rostoucí poptávka na trhu se silikonem v Severní Americe převyšuje výrobu místních dodavatelů. Trend bude pokračovat

V první polovině roku 2021 zaznamenal globální trh se silikonem omezenou nabídku, prudce rostoucí ceny a eskalující poptávku, zejména v Severní Americe, kde poptávka nadále převyšovala kapacitu domácích dodavatelů.

Ve druhé polovině roku 2021 rostly problémy s dodavatelskými linkami, které ještě zhoršila inflace a dodavatelé, kteří se rozhodli maximalizovat nákladové trhy spíše než zvyšovat kapacitu. Napětí na trhu Spojených států bude v gumárenském průmyslu pokračovat, dokud nebude vytvořena upstreamová kapacita pro podporu jak high-endových, tak komoditních trhů.

Ilustrační fotografie

Zatímco se cena křemíkového kovu konečně zmírnila, někteří dodavatelé udržují ceny na nejvyšších hodnotách. Poptávka po silikonovém kaučuku v Severní Americe stále převyšuje výrobu u severoamerických dodavatelů silikonového kaučuku. Tito dodavatelé buď bojují o kritické suroviny, nebo přerozdělují aktiva na produkty, které přinášejí větší ekonomický zisk.

Více než polovina světového využití silikonu je nyní v asijsko-pacifickém prostoru, přičemž Čína spotřebovává nejvíce produktů, a to jak v silikonu, tak v kovovém monomerním křemíku.

Tyto špičky budou pokračovat, tvrdí odborníci, dokud nebudou dokončeny kapitálové expanze a největší výrobci nevytvoří více monomerních kapacit.

Zdroj: www.rubbernews.com
Text zpracoval kolektiv zaměstanců zahraniční kanceláře CzechTrade USA (Chicago).

• Témata: Ekonomika ve světě