Rozvoj železniční dopravy mezi Evropou a Čínou

Zvýšení železničního provozu na nákladní trati spojující Evropu s Čínou.

Navzdory letošním výkyvům ve světové ekonomice v roce 2020 došlo k nárůstu železničního provozu mezi Evropou a Čínou. Dle dopravních statistik již Džungarskou bránou, průsmykem spojujícím Čínu a Kazachstán, projelo přes 4000 souprav nákladních vlaků.

Tento průsmyk je důležitým bodem na železničním spojení mezi Čínou a Evropou, projíždějí tudy od roku 2011 vlaky do 13 evropských destinací, včetně naší země i našich sousedů Německa a Polska.

Železniční spojení mezi Evropou a Čínou je významnou oblastí spolupráce v rámci čínské iniciativy Pásma a Stezky (Belt and Road), kterou chce Čína svou ekonomiku více propojit s mezinárodními trhy. Důkazem rostoucího železničního provozu je i nárůst celní hodnoty zboží projíždějícího přes Džungarskou bránu. Letos touto cestou již prošlo 2,87 milionu tun nákladu v hodnotě 20,4 miliardy amerických dolarů.

Železnice je v současnosti čím dál více vyhledávanou dopravní alternativou i pro české exportéry do Číny, neboť nabízí oproti lodní dopravě výrazné zkrácení dopravní doby.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Peking
• Teritorium: Čína