Rumunsko nalije dalších 25 milionů eur do rozvíjejícího se námořního přístavu Braila

Ministr dopravy Sorin Grindeanu oznámil, že exekutiva schválila technicko-ekonomické ukazatele pro rozvoj infrastruktury námořního říčního přístavu Brăila na Dunaji, konkrétně kotviště 26 a 27.

Hodnota investice je 126,8 milionu rumunských lei (včetně DPH) a prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu EU v rámci programu Velká infrastruktura POIM 2014-2020 a bez vlastních zdrojů Národní společnosti Danube Ports Administration Maritime Galaţi.

Ilustrační fotografie

Pro rozvoj tohoto projektu byla vypracována studie proveditelnosti s cílem identifikovat potřebné práce.

Přístav Brăila je jedním z největších rumunských přístavů na Dunaji s námořním statutem a je součástí celosvětové sítě TEN-T. Ale velká část stávajících staveb je starší než 80 let. Tento přístav má 44 kotvišť, 5069 délkových metrů lůžek, z nichž 27 stání, délka 3654 délkových metrů. Spadá pod správu Národní společnosti Danube Ports Administration Maritime – Galaţi (APDM). Projekt by měl být dokončen do 19 měsíců. 

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí