Ruská ekonomika by se mohla zotavit rychleji, než se předpokládalo

Aktuální vývoj ruské ekonomiky nasvědčuje příznivému trendu.

Data z ekonomiky naznačují její rychlejší zotavení, již ke konci roku 2021 by se mohla vrátit do růstové trajektorie. Dle aktuálních údajů ruského statistického úřadu byl ve druhém kvartálu 2020 zaznamenám propad HDP o -9,6 %, což není bráno např. ve srovnání s propadem EU o -14,4 % a USA o -31,7 % za úplně tragický výsledek.

Navíc, jestliže se podíváme na dynamiku HDP Ruska v posledních měsících, můžeme skutečně vidět postupné narovnávání (duben propad -12 %, květen -10 %, červen -6,4 %, červenec -4,7 %). Od ledna 2020 se poměrně výrazně dařilo navyšovat mezinárodní rezervy Ruska, ty nyní dosahují celkem 591 mld. USD (oproti 554 mld. USD na začátku roku). 

 Zpracoval: kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Rusko