RUSKO: financování prioritních národních projektů v celkové výši 25,7 trilionů RUB

Celková výše rozpočtu na tyto projekty je 25,7 trilionů RUB. Do konce roku 2024 má být realizováno celkem 12 národních projektů, které jsou rozděleny do tří klíčových skupin:


  • Země: RU – Rusko
  • Datum zveřejnění: 29.03.2019

  1. „Lidský kapitál“ – projekty:  Zdravotnictví, Vzdělání, Demografie, Kultura
  2. „Komfortní prostředí pro život“ – projekty Bezpečné a kvalitní automobilové magistrály, Bydlení a městská infrastruktura, Ekologie
  3. „Ekonomický růst“ – projekty: Věda, Malé a střední podniky – podpora individuální podnikatelské iniciativy, Digitalizace ekonomiky, Produktivita práce a podpora zaměstnanosti, Mezinárodní kooperace a export, Komplexní plán modernizace a rozšíření magistrální infrastruktury.

Podrobněji o schválených národních projektech: https://plus.rbc.ru/news/5c648bbe7a8aa974eb6a1f63
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

 

 

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme