RUSKO, Lipecká oblast – připravované významné investiční projekty za více než 780 mil. EUR

V Lipecké oblasti RF budou realizovaný několik projektů s celkovými investicemi přes 52 mld. rublů.

Novolipecký metalurgický kombinát (největší v RF) realizuje projekt výstavby elektrárny pro zužitkování druhotných spalinových plynů. Tento systém sběru a úschovy konvertorového plynu bude v Rusku použit poprvé. V současné době se tento plyn na kombinátu nijak nezužitkovává, ale všechen se spaluje. Investice do projektu budou činit 34,8 mld. rublů (přes 476 mil. EUR).
Dalším významným investičním projektem v Lipecké oblasti je projekt nadnárodní společnosti Linde Gas, která plánuje investici ve výši 7,7 mld. rublů (přes 105 mil. EUR) a dle plánu má být tento projekt separace vzduchu realizován do roku 2021.
Opomenout nelze ani projekt čínské společnosti Angel Yeast, který bude realizován ve zvláštní ekonomické zóně regionální úrovně „Dankov“ (tzv. „ZOZ“) a bude se týkat výroby droždí. Jedná se o další etapu projektu, investice do výstavby druhé fáze závodu na výrobu droždí budou činit 2,6 mld. rublů (přes 35 mil. EUR). Čínská společnost vlastní celkem 10 závodů na výrobu droždí, prášků do pečiva, biologických doplňků, krmiv pro zvířata a hnojiv: osm v Čině, jeden v Egyptě a jeden v Rusku, závod v Rusku má být největším v Evropě.
Významné projekty v Lipecké oblasti připravuje i skupina firem „Exoil“, jedná se o cca  6 mld. rublů (přes 82 mil. EUR) do rozšíření zemědělské a potravinářské výroby v Lipecké oblasti. Jedná se o výstavbu závodu na zpracování bobů sóje a řepky olejky v ZOZ „Terbuny“. V rámci projektu vznikne high-tech výroba s použitím nejnovějších technologií. 

Zdroj: https://chr.plus.rbc.ru/pressrelease/5cfa6e667a8aa9164b9903f5 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

Pravidelné novinky e-mailem