Rusko omezuje prodej zboží pochybné kvality a zavádí povinné značení

Českým exportérům by nemělo uniknout, že Rusko zavádí povinné značení průmyslových výrobků. Bez Čestného znaku nebude možné vybrané typy zboží dovážet.

V Rusku se dynamicky rozjíždí speciální program značení vybraných zbožových skupin Čestný znak.

Projekt značení zboží Čestný znak (tzv. markirovka) má do roku 2024 pokrýt většinu  průmyslových výrobků. Cílem tohoto projektu je omezit distribuci a prodej zboží pochybné kvality a původu. Markirovka je unikátní QR kód, kterým výrobce nebo importér musí označit každý jednotlivý kus produkce, který se dostane do volného oběhu zboží na území Ruské federace.

V roce 2019 bylo takto spuštěno značení tabákových výrobků, obuvi a určitých druhů léků. Letos bude proces povinného značení pokračovat a ke konci roku by zboží, které nebude vybaveno povinným značením, mělo z obchodů úplně zmizet, jejich prodej bude zakázán a sankce za nedodržení příkazu budou obrovské.

Harmonogram zavádění Čestného znaku:

  • Od 1. března 2020 je v Rusku zakázána výroba a dovoz obuvi bez označení Čestný znak.
  • Od 1. července 2020 se přestane obchodovat s neoznačenými tabákovými výrobky.
  • Od 1. července 2020 se zavadí povinné označení pro všechny léky.
  • Od 1. října 2020 se přestane obchodovat s neoznačenými fotoaparáty a některým příslušenstvím pro fotoaparáty.
  • Od 1. října 2020 se zavadí povinné označení parfémů.
  • Od 1. listopadu 2020 bude zakázáno vyrábět a dovážet pneumatiky bez označení, od 15. prosince 2020 bude pak zakázáno s neoznačenými pneumatikami obchodovat.
  • Obchod s neoznačenými výrobky lehkého průmyslu bude zakázán od 1. ledna 2021.

Operátorem tohoto projektu značení zboží a výrobků je Centrum rozvoje perspektivních technologií (Центр Развития Перспективных технологий).
V současné době se pracuje na rozšíření a propojení markirovky v celé oblasti států Eurasijské ekonomická unie.

Podrobnější informace naleznete na webu https://chestnyznak.ru/en/ nebo na vyžádání e-mailem: moscow@czechtrade.cz.

Zdroj: https://chestnyznak.ru/en/ 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

Pravidelné novinky e-mailem