Rusko plánuje dočasně zavést exportní cla na kovy

Dle odhadu Ministerstva ekonomického rozvoje, finanční objem za takto vybrané cla za období srpen – prosinec 2021 za export černých kovů by měl dosáhnout 110-115 mld.

Přirážky k základní sazbě cla by měly platit v období 1. 8. – 31. 12. 2021. Ministerstvo ekonomického rozvoje RF navrhuje zavést s platností od 1. srpna 2021 do 31. prosince 2021 exportní cla na černé a barevné kovy. Výše cla by činila základní sazba 15 % plus specifická sazba-přirážka (minimální sazba za tunu produkce). Tyto cla by platily pouze pro export mimo EAEU (Eurasijská ekonomická unie).

Sazba-přirážka pro černé kovy by se měla odvíjet od ceny produkce, sazba-přirážka pro barevné kovy by se měla odvíjet od druhu kovu. Jelikož do doby, než usnesení vstoupí v platnost musí proběhnout lhůta 30 dnů, musí být toto usnesení schváleno vládou a podepsáno nejpozději 30. června.

Dle odhadu Ministerstva ekonomického rozvoje, finanční objem za takto vybrané cla za období srpen – prosinec 2021 za export černých kovů by měl dosáhnout 110-115 mld. RUB (1,29-1,35 mld. EUR), objem cla za export barevných kovů by měl činit cca 50 mld. RUB (přes 588 mil. EUR). Tento krok by měl jednak „zchladit“ situaci na trhu, protože ceny kovů v posledním období extrémně vzrostly, což má za následek zvýšení cen v různých segmentech ekonomiky, především pak ve stavebnictví a strojírenství a na straně druhé získané finanční prostředky by měly být určeny na podporu důležitých sociálních projektů.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.
Zdroj: Tass.ru
• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí