Stavební sektor musí být lokomotivou ruské ekonomiky

Rusko – stavebnictví v období pandemie a po ní.

Prezident Vladimír Putin 17. dubna 2020 hovořil v rámci vzdáleného konferenčního rozhovoru s některými vedoucími představiteli stavebního sektoru a odpovědných ministerstev. Jednání probíhalo v době, kdy téměř všechny stavby na území RF byly v důsledku přijatých karanténních opatření zastaveny. Výsledkem tohoto jednání byla konkrétní přijatá opatření, které mají pomoci stavebnímu sektoru zabránit propadu aktivit v této krizové době, jenž se v některých regionech již začíná objevovat. Mezi hlavní opatření patří níže uvedená podpora ze strany státu:

  • Snížení procentní sazby hypotéky do 6,5 %;
  • Dotace, granty, zvýhodněné úvěry stavebním firmám – stát na tyto účely vydělí ze státního rozpočtu celkem 12 mld. RUB, podmínku jejich získání budou garance současné zaměstnanosti ve firmách a závazné termíny dokončení staveb;
  • Pomoci lidem, kteří byli podvedeni ze strany stavebních firem – finančním navýšením speciálního fondu, ze kterého se financuje dostavba těchto problematických objektů – na tyto účely bude vyděleno 30 mld. RUB; 
  • Výkup již hotových bytů v novostavbách, které ještě nenašly své kupce – státní záruky na tyto účely, celková částka 50 mld. RUB;
  • Navýšit zálohové financování velkých infrastrukturních projektů, jejichž objednavatelem je stát (doposud se jednalo o 30 %, nově 50 % finančních prostředků);
  • Bude vytvořen seznam největších developerů, jejichž činnost je pro stát nezbytná (firmy, jejichž roční produkce je min. 500 tis. m2 vystavěné plochy v nových bytech), tyto firmy budou mít nárok na speciální preference od státu.
  • Prezident uložil odpovědným ministerstvům a organizacím bezodkladně připravit návrhy na úpravy některých již dříve přijatých opatření, jejich cílem má být snížení rizika větší nezaměstnanosti ve stavební oblasti, které se naopak musí stát lokomotivou a hybnou silou ekonomiky.

Zdroj: realty.rbc.ru 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

Pravidelné novinky e-mailem