Rusko zrušilo některá omezení na dovoz skotu z EU

Od 20.3.2019 Rusko zrušilo dočasná opatření omezující dovoz skotu ze zemí EU, která byla přijata před několika lety. Zároveň však nadále platí řada podmínek, za kterých je možné hospodářská zvířata do Ruska dovážet. Zrušení některých omezení se týká také vepřů, které nadále není dovoleno dovážet, pouze s výjimkou čistokrevných plemenářských druhů. Nakládka a transport živých zvířat musí probíhat pod kontrolou ruského státního veterinárního úřadu s odsouhlaseným veterinárním certifikátem. Dovoz do RF může probíhat pouze cestou k těmto úkonům určených celních úřadů, kde jsou vytvořeny odpovídající podmínky pro provádění následných veterinárních kontrol.


  • Země: RU – Rusko
  • Datum zveřejnění: 15.04.2019

Zdroj: https:// https://ria.ru/20190321/1552003696.html
Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme