Ruský prezident Putin nařídil zakázat export nezpracovaného dřeva

Zákon by měl začít platit od 1. ledna 2022.

Na poradě o rozvoji a dekriminalizaci lesního hospodářství nařídil prezident Putin zavést s platností od 1. ledna 2022 zákaz exportu nezpracovaného nebo hrubě opracovaného dřeva jehličnatých i listnatých dřevin v ruských lesů.

Ruský prezident jasně formuloval další rozvoj a stimulaci odvětví lesního hospodářství s návazností na další odvětví domácí ekonomiky. Úkolem je vybudovat příznivé podmínky pro investice do vzniku celulózových – papírenských a zpracovatelských výrob, do projektů hlubšího zpracování dřeva, do pěstování a šlechtění výsadby pro lesy.

Na poradě s prezidentem také bylo schváleno vypracovat jednotný státní informační systém, který bude prostřednictvím elektronických průvodních dokladů kontrolovat a evidovat veškeré pohyby dřeva od jeho vytěžení až po finální zpracování.

Zdroj: www.rbc.ru
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Dřevařský a dřevozpracující
• Teritorium: Rusko