Rusové chtějí ve Sverdlovské oblasti postavit novou mléčnou farmu

Výstavby mléčné farmy vyjde na 24,5 mil. EUR.

 

Investiční projekt výstavby mléčné obchodní farmy v obci Sažino Artinského městského okruhu dostane statut prioritního investičního projektu Sverdlovské oblasti RF. Objem investic vložených do projektu bude činit 1,72 mld. rublů (zhruba 24,5 mil. EUR). Dle plánu, na plnou výrobní kapacitu pojede farma již v roce 2022.
Investoři novou farmu plánují budovat na základě již fungujícího zemědělského podniku „Udarnik“ (ООО «Ударник»).
Dodáme, že v květnu 2019 Vláda RF schválila statní program „Komplexní rozvoj vesnických teritorií do roku 2025“. Tento program se zaměřuje na rozvoj zemědělského sektoru, snížení migrace obyvatelstva z venkova, výstavbu a zlepšení bydlení na venkově, obecně zvýšení životní úrovně obyvatelstva venkova. Dle sdělení administrace Sverdlovské oblasti, investiční projekt v obci Sažino je začátkem komplexního sociálně ekonomického rozvoje celého území Artinského městského okruhu.

Zdroj: https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/5d15ee929a7947adeffb09e5
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

 

Pravidelné novinky e-mailem